Webové inženýrství

Užitečné, zábavné nebo produktivitu zvyšující aplikace, vychytané webovky s dechberoucími efekty a mnohé další webové systémy budete jako absolventi této specializace zvládat levou zadní. Jedním z hlavních cílů výuky je poskytnout vám důležité znalosti pro vývoj moderních aplikací založených na webových technologiích s využitím nových přístupů. Naučíme vás pracovat s moderními technologiemi, které umožňují efektivně ukládat a indexovat velké množství dat. Webové systémy a aplikace budete umět nejen vytvářet, ale také testovat, a vylepšovat tak vše do podoby user-friendly prostředí.

Co se naučíte?

Budete znát specifické architektury a technologie z oblasti webu. Základní ani dynamické programovací jazyky pro vás nebudou neznámou šifrou. Budete umět:

  • Tvořit webové aplikace na straně klienta i serveru
  • Znát vývojový cyklus aplikací, který zahrnuje analýzu, návrh, implementaci a testování
  • Rozumět algoritmům pro zajištění spolehlivosti aplikací a škálovatelnosti systémů

Jaké bude vaše uplatnění?

Můžete programovat weby a aplikace podle zadání nebo si vytvořit svůj vlastní projekt. Příležitostí k uplatnění budete mít spoustu. Můžete se stát:

  • Programátorem webových nebo mobilních aplikací
  • Inženýrem webových aplikací
  • Architektem webových aplikací
  • Specialistou na webové systémy a služby

Ing. Jaroslav Kuchař, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.