Průvodce studiem

FIT studenti sobě

Jste studenti z vyšších ročníků a rádi byste předali cenné rady svým kolegům studentům z nižších ročníků a pomohli jim se na fakultě takzvaně rozkoukat? Máte nápad nebo už hotový projekt, který by se hodil vyučujícím pro usnadnění jejich výuky? Ačkoliv se jedná o nezištnou pomoc, můžete si tímto způsobem trochu přivydělat a současně získat zkušenosti, které se vám budou při studiu hodit.

Jak mohu pomoci?
Doučování, tvoření materiálů nebo výuka 

Program FIT studenti sobě vám umožní předat zkušenosti těm, kdo o to mají zájem. Idea programu spočívá v tom, že studentům pomáháte s látkou náročných předmětů nebo vytváříte podpůrné učební materiály, animace, vzorové úlohy, programujete softwarové demonstrace, vytváříte a udržujete webové stránky s podpůrnými materiály, připravujete své mladší kolegy na testy a zkoušky či jim simulujete oponenty nebo obávané zkoušející. 

A pokud budete mít chuť, čas a kuráž, můžete pomáhat i přímo s výukou. Nebudete sami učit, ale můžete s učitelem spolupracovat, např. při výuce v laboratořích nebo v jiných prakticky orientovaných cvičeních při řešení individuálních lokálních problémů a mnoho dalšího. Můžete také učit nováčky pracovat se systémem KOS, vysvětlit jim strategie zápisů předmětů nebo postup vyjetí na Erasmus.

Odměna

Fakulta vám ve vaší snaze vyjde vstříc nejenom tím, že vás bude formou stipendia odměňovat, ale poskytne vám pro tuto práci i prostředky – učebny, kancelářské potřeby, možnost tisku a kopírování atd. 

Kde začít?

Zaujalo vás to? Báječné. Teď už jen stačí spojit se s jakýmkoli učitelem nebo zaměstnancem z FIT, kterému budete pomáhat nebo do jehož kompetence bude vaše práce patřit (tzv. mentor). Záleží jen na vás, koho si na FIT vyberete. Mentor vám na závěr může navrhnout udělení certifikátu s potvrzením, že jste tuto práci pro FIT vykonávali, a ten můžete použít například ve vašem CV.

Ozvěte se s vaší nabídkou potvrzenou mentorem proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost.

Pokyny pro zaměstnance

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.