Pro zaměstnance

FIT studenti sobě

Máte ve svém okolí šikovné studenty, kteří vám pomáhají s výukou, například s přípravou materiálů nebo s konzultacemi? V programu FIT studenti sobě jim můžete vyplatit odměnu za jejich snahu.

Jak na to?

Kterýkoli z vás může podat pomocnou ruku studentovi a být jeho tzv. mentorem, pokud se na vás student s touto prosbou obrátí.

  • Stačí, aby se student přihlásil do programu FIT studenti sobě a vyplněný formulář s přihláškou a vaším souhlasem poslal ke schválení proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost.
  • Na vás pak bude vyplnění závěrečného formuláře pro přiznání a vyplacení účelového stipendia, který také odešlete proděkanovi pro studijní a pedagogickou činnost.

Pokyny pro studenty

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.

Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.