Laboratoř etického hackování

HackingLab vytváří prostředí, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak napadnout či hackovat různé systémy. Nabízíme tak skvělou příležitost vyzkoušet si teoreticky nabyté zkušenosti v praxi. Laboratoř provozujeme ve spolupráci se společností NN Group.

Aplikace

Primárním cílem laboratoře je podpořit rozvoj mladých odborníků v oblasti IT bezpečnosti. Prostřednictvím softwarových nástrojů, kterými je laboratoř vybavena, se mohou studenti stát specialisty a naučit se chránit majetek v komerčním prostředí.

Etické hackování slouží k ochraně systémů a prevenci útoků díky odhalení jejich slabin bezpečnostními specialisty. Úkolem etického hackování je simulovat aktivity reálných útočníků tím, že se hledají slabiny systému s cílem zvýšení jeho bezpečnosti. Tato činnost je legální a etická a obvykle probíhá ve spolupráci s majitelem či administrátorem systému.

Vybavení

V laboratoři jsou momentálně 4 počítače, z nichž jeden disponuje SIEM softwarem pro monitorování a vyhodnocování bezpečnostních incidentů. Zbývající tři slouží k virtualizaci různých schválně zranitelných serverů. Účelem je trénink a demonstrace z oblasti ofenzivní bezpečnosti.

Čemu se laboratoř věnuje?

Kde nás najdete?

Laboratoř etického hackování
Katedra informační bezpečnosti
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-957 (Budova A, 9. patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Kontaktní osoba

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Katedry informační bezpečnosti

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.