Hello FIT!

Hello FIT! vítá na fakultě nové studenty bakalářského programu. Jde o populárně-naučný úvod do studia, který pomáhá nováčkům s přechodem ze střední na vysokou školu. Během jednoho dne zvládneme prohlídku celého kampusu a několik zajímavých přednášek a workshopů. Akci pořádá klub FIT++ za podpory fakulty.

Termín a místo konání

Jednodenní akce Hello FIT! se koná na naší fakultě každoročně v září jen několik dní před začátkem akademického roku.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková