Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Koronavirus – Aktuálně

Ke snížení rizika přenosu nákazy se provoz fakulty řídí mimořádnými a ochrannými opatřeními a Příkazem rektora ČVUT č. 21/2020.

Informace ČVUT ke koronaviru

Obecné informace

Aktuální opatření na FIT od 1. 9. 2021

 • Přístupnost budov FIT a dalších provozů:
  • Nová budova a Budova A – režimová opatření uvedená níže
  • NTK – sledujte techlib.cz
  • Ústřední knihovna ČVUT – sledujte knihovna.cvut.cz
  • Menzy – sledujte agata.suz.cvut.cz
  • Ubytování na kolejích – nutno prokázat bezinfekčnost, sledujte suz.cvut.cz
 • Zakrytí dýchacích cest: všechny vnitřní prostory budov ČVUT – ochranný prostředek s úrovní ochrany min. FFP2/KN95 (např. respirátor, nanorouška) s výjimkou:
  • studentů sedících v lavicích nebo jinak usazených,
  • akademických pracovníků při poskytování vzdělávání,
  • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce při zachování rozestupu alespoň 1,5 metru,
  • zaměstnanců vykonávajících práci na jednom místě samostatně nebo pouze se spolupracovníky,
  • doby konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů (např. v menze),
  • a dalších uvedených v mimořádném opatření.

Omezení pro zaměstnance

 • Omezení vstupu zaměstnanců FIT na pracoviště:
  • v případě, že po návratu do ČR jsou povinni podstoupit test na základě mimořádného opatření, do doby negativního výsledku nejsou oprávněni být fyzicky přítomni na pracovišti
  • v případě cesty do zahraničí jsou povinni hlásit zemi pobytu (v systému dovolenek nebo v cestovním příkazu)
  • výsledek testu nebo výjimka z jeho postoupení po cestě do zahraničí se vkládá do aplikace ČVUT
  • povinné periodické testování jako podmínka pro umožnění přítomnosti na pracovišti bylo od 1. 7. 2021 zrušeno

Omezení pro studenty

 • Omezení vstupu studentů FIT do budov ČVUT:
  • v případě akademických obřadů je nutné dodržovat část mimořádného opatření, která se týká veřejných nebo soukromých akcí (vč. povinnosti prokázat bezinfekčnost)
  • obdobně jako u zaměstnanců platí omezení vstupu na ČVUT po návratu ze zahraničí (tj. až po negativním testu resp. prokázáním bezinkfečnosti)
  • povinné periodické testování jako podmínka pro účast na vzdělávání bylo od 1. 7. 2021 zrušeno
 • Zahraničním studentům již může být od 1. 8. 2021 vydáváno vízum za účelem studia v akademickém roce 2021/2022, a to i studentům ze zemí s extrémním rizikem nákazy, např. z Ruska (viz mimořádné opatření k překročení státní hranice ČR).

Informace k výuce v AR 2021/2022

 • Výuka v zimním semestru bude zahájena jako plně prezenční. Během přítomnosti v prostorách ČVUT je nutné dodržovat režimová opatření, např. povinnost nosit ochranu dýchacích cest (podrobně výše v Omezení pro studenty).
 • Zahraničním studentům, kteří se z objektivních důvodů nemohou fyzicky účastnit výuky (např. jim nebylo vydáno vízum), bude fakulta poskytovat distanční podporu.
 • Informace o výuce jednotlivých předmětů jsou dostupné v informačním systému Courses.
 • Nebudou-li studenti vyučujícím konkrétního předmětu informováni jinak, platí časový rozvrh výuky.
 • Studijní oddělení funguje v rámci uvedených úředních hodin. V ostatních dnech pak v online režimu, tedy prostřednictvím e-mailů nebo MS Teams, většinu vašich požadavků lze tímto způsobem vyřídit.

Co byste měli vědět o koronaviru?