Koronavirus – Aktuálně

Ke snížení rizika přenosu nákazy se provoz fakulty řídí mimořádnými opatřeními vlády a Příkazem rektora ČVUT č. 21/2020.

Informace ČVUT ke koronaviru

Obecné informace

 • Zaměstnanci a studenti jsou povinni průběžně sledovat aktuální opatření zveřejněná na této stránce a dále se na počátku každého týdne seznámit s aktuálním stupněm pohotovosti (viz níže). V závislosti na aktuálním stupni pohotovosti mohou být stanovena další opatření a omezení, a rovněž může být omezen provoz některých univerzitních zařízení.
 • Zaměstnanci a studenti, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na e-mail koronavirus@cvut.cz a muzikar@fit.cvut.cz.
 • Doporučujeme používat mobilní aplikaci eRouška 2.0 (verze pro Android a iOS).

Aktuální opatření na FIT od 15. 01. 2021

 • Aktuální stupeň pohotovosti dle Příkazu rektora č. 21/2020: 5 – kritický stav
 • Forma výuky: Online výuka ve všech předmětech
 • Přístupnost budov FIT a dalších provozů:
  • Nová budova a Budova A – uzavřeno pro veřejnost s výjimkou předem dohodnutých návštěv s jejich evidencí na vrátnici
  • NTK – sledujte www.techlib.cz
  • Ústřední knihovna ČVUT – sledujte knihovna.cvut.cz
  • Menzy – sledujte agata.suz.cvut.cz
  • Ubytování na kolejích – sledujte www.suz.cvut.cz
 • Zakrytí úst a nosu: všechny vnitřní prostory budov
 • Další omezení: konání kulturních akcí včetně akademických obřadů není dovoleno

Informace k výuce v ZS 2020/2021

 • Dle aktuálních krizových opatření Vlády ČR a Příkazu rektora 21/2020 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, přednášky i cvičení ve všech předmětech probíhají bezkontaktně.
 • Pokud tak stanoví vyučující, je možné prezenční zkoušení za přítomnosti maximálně 10 osob.
 • Informace o výuce jednotlivých předmětů jsou dostupné v informačním systému Courses.
 • Nebudou-li studenti vyučujícím konkrétního předmětu informováni jinak, platí časový rozvrh výuky.
 • Studijní oddělení funguje v online režimu, tedy prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Nezbytné předávání dokumentů bude možné po předchozí domluvě přes recepci Nové budovy ČVUT (Thákurova 9).

Co byste měli vědět o koronaviru?