Koronavirus – Aktuálně

Ke snížení rizika přenosu nákazy se provoz fakulty řídí mimořádnými opatřeními vlády, hygienické stanice, dále se odvíjí od pravidel uvedených ve stupnici pohotovosti vyplývající z aktuální epidemiologické situace a řídí se Příkazem rektora ČVUT č. 18/2020.

Informace ČVUT ke koronaviru

Obecné informace

 • Zaměstnanci a studenti jsou povinni průběžně sledovat aktuální opatření zveřejněná na této stránce a dále se na počátku každého týdne seznámit s aktuálním stupněm pohotovosti (viz níže). V závislosti na aktuálním stupni pohotovosti mohou být stanovena další opatření a omezení, a rovněž může být omezen provoz některých univerzitních zařízení.
 • Zaměstnanci a studenti, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, nebo osoby, které jsou v nařízené karanténě, jsou povinny tuto skutečnost neprodleně nahlásit na e-mail koronavirus@cvut.cz a muzikar@fit.cvut.cz.
 • Vzhledem ke karanténním opatřením v Praze jsou přesunuty slavnostní promoce v Betlémské kapli z 29. 9. a 30. 9. 2020 na pozdější termín a zrušena slavnostní imatrikulace v Betlémské kapli.
 • Doporučujeme používat mobilní aplikaci eRouška 2.0 (verze pro Android a iOS).

Aktuální omezení a opatření na FIT

 • Aktuální stupeň pohotovosti: stupeň III – narůstající anebo přetrvávající komunitní přenos (viz Příkaz rektora ČVUT č. 18/2020)

 • Forma výuky: Online výuka ve všech předmětech s výjimkou osobních individuálních konzultací studentů, pokud jsou nezbytné, a to po souhlasu vyučujícího.

 • Přístupnost budov:
  • Nová budova a Budova A – uzavřeno pro studenty bakalářských/magisterských programů, účastníky celoživotního vzdělávání a veřejnost, s výjimkou individuálních konzultací (viz výše) a vyřízení administrativních povinností, po dohodě se studijním oddělením nebo pracovníkem jiného útvaru
  • NTK – sledujte www.techlib.cz.
  • Menzy – otevřena Technická menza pouze pro zaměstnance ČVUT (v režimu závodního stravování) od 10:45 do 14:00
  • Ostatní provozy – viz Příkaz rektora ČVUT č. 18/2020 a webové stránky provozoven.
 • Zakrytí úst a nosu: všechny vnitřní prostory budov

 • Ubytování na kolejích: sledujte www.suz.cvut.cz

Informace k výuce v ZS 2020/2021

 • Dle krizového opatření Vlády ČR je od 12. do 25. října 2020 zakázána osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

 • Přednášky i cvičení ve všech předmětech probíhají bezkontaktně.

 • Informace o výuce jednotlivých předmětů jsou dostupné v informačním systému Courses.

 • Nebudou-li studenti vyučujícím konkrétního předmětu informováni jinak, platí časový rozvrh výuky.

 • Studijní oddělení funguje v online režimu, tedy prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Nezbytné předávání dokumentů bude možné po předchozí domluvě přes recepci Nové budovy ČVUT (Thákurova 9).

Co byste měli vědět o koronaviru?