Starý web fakulty najdete na adrese https://old.fit.cvut.cz/.

KORONAVIRUS – Aktuálně

ČVUT do 12. 4. 2020 pozastavuje kontaktní výuku a další aktivity dle Příkazu rektora č. 07/2020.

Informace ČVUT ke koronaviru

Pozastavení kontaktní výuky

 • Pozastavuje se kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání (přednášky, cvičení, semináře, konzultace, aj.).
 • Výuka je v maximální možné míře nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku).
 • Pozastavuje se konání všech zkoušek, státních závěrečných zkoušek (SSZ), obhajob a promocí.

Další informace a omezení

 • Jednou z nemocných je studentka FA ČVUT, která 9. 3. 2020 v odpoledních hodinách navštívila budovu. Podrobnosti na webu FA ČVUT.
 • Ruší se schůze, porady, konference, pracovní jednání atp., konané na půdě ČVUT.
 • Ruší se kulturní a sportovní akce konané na půdě ČVUT, i pořádané ČVUT mimo prostory ČVUT.
 • Zakazují se veškeré pracovní cesty zaměstnanců ČVUT a cesty studentů organizované ČVUT do zahraničí.
 • Zakazují se návštěvy na kolejích i vzájemné kontakty ubytovaných osob ve společných
  prostorech a na pokojích, na kterých nejsou ubytované. 
 • Zakazuje se přijímání zahraničních hostů.

Studenti a zaměstnanci FIT ČVUT budou o případných dalších mimořádnostech, změnách a doporučeních informováni e-mailem.

Co byste měli vědět o koronaviru?