Koronavirus – Aktuálně

ČVUT se aktuálně řídí mimořádnými opatřeními vlády vyhlášenými v souvislosti s epidemií koronaviru a Příkazem rektora ČVUT č. 9/2020 k zajištění studia a realizaci zkoušek na ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem.

Informace ČVUT ke koronaviru

Informace k výuce

  • Výuka je převážně nahrazena výukou bezkontaktní (tj. s využitím online výuky a elektronických prostředků komunikace na dálku).
  • Způsoby konání zkoušky mohou být distanční, polokontaktní nebo kontatkní. O využití konkrétního způsobu konání zkoušky rozhodne u předmětové zkoušky garant předmětu.
  • Osobní přítomnost studentů při studiu je možná za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině.
  • Aktuality k plánovaným státním závěrečným zkouškám jsou studentům dostupné na Courses.
  • Je možné konání zkoušek během léta a v září dle Harmonogramu akademického roku.
  • V souvislosti se ztíženými studijními podmínkami zavádí fakulta úlevy dle Rozhodnutí děkana FIT ČVUT č. 9/2020.

Pokyny pro studenty

Pohyb po budově

Při pohybu uvnitř budov je student povinen nosit roušku. Může ji sundat v místnosti, např. při písemce nebo zkoušení, pokud je jeho vzdálenost od ostatních osob alespoň 1,5 m. Před vstupem do místnosti je student povinen použít na ruce dezinfekci. Zásobníky na dezinfekci jsou u výtahů v 9.–14. patře budovy A a ve 3. patře Nové budovy. Průchod mezi Novou budovou a budovou A je již otevřen. Respiria jsou uzavřena. Žádné prohlášení o bezinfečnosti není vyžadováno.

Studijní oddělení

Studijní oddělení je v provozu, ale studenti mohou komunikovat s referentkami pouze emailem nebo po telefonu. V nutných případech je možný i osobní kontakt po předchozí domluvě na konkrétní datum a čas.

Co byste měli vědět o koronaviru?