Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Koronavirus – Aktuálně

Ke snížení rizika přenosu nákazy se provoz fakulty řídí mimořádnými a ochrannými opatřeními a Příkazem rektora ČVUT č. 21/2020.

Informace ČVUT ke koronaviru

Obecné informace

Aktuální opatření na FIT od 9. 7. 2021

 • Forma výuky: Online výuka ve všech předmětech
 • Přístupnost budov FIT a dalších provozů:
  • Nová budova a Budova A – umožněn vstup zaměstnanců a studentů, popř. návštěv zaměstnanců
  • NTK – sledujte techlib.cz
  • Ústřední knihovna ČVUT – sledujte knihovna.cvut.cz
  • Menzy – sledujte agata.suz.cvut.cz
  • Ubytování na kolejích – sledujte suz.cvut.cz
 • Zakrytí dýchacích cest: všechny vnitřní prostory budov ČVUT – ochranný prostředek s úrovní ochrany min. FFP2/KN95 (např. respirátor, nanorouška) s výjimkou:
  • studentů sedících v lavicích nebo jinak usazených,
  • akademických pracovníků při poskytování vzdělávání,
  • zkoušeného a zkoušejícího při zkoušce při zachování rozestupu alespoň 2 metry,
  • zaměstnanců vykonávajících práci na jednom místě samostatně nebo pouze se spolupracovníky,
  • doby konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů (např. v menze),
  • a dalších uvedených v mimořádném opatření.

Omezení pro zaměstnance

 • Omezení vstupu zaměstnanců FIT na pracoviště:
  • v případě, že po návratu do ČR jsou povinni podstoupit test na základě mimořádného opatření, do doby negativního výsledku nejsou oprávněni být fyzicky přítomni na pracovišti
  • v případě cesty do zahraničí jsou povinni hlásit zemi pobytu (v systému dovolenek nebo v cestovním příkazu)
  • výsledek testu nebo výjimka z jeho postoupení po cestě do zahraničí se vkládá do aplikace ČVUT
  • povinné periodické testování jako podmínka pro umožnění přítomnosti na pracovišti bylo od 1. 7. 2021 zrušeno

Omezení pro studenty

 • Omezení vstupu studentů FIT do budov ČVUT:
  • v případě zkoušek nad 10 osob a konání akademických obřadů je nutné dodržovat část mimořádného opatření, která se týká vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (vč. povinnosti disponovat testem)
  • obdobně jako u zaměstnanců platí omezení vstupu na ČVUT po návratu ze zahraničí (tj. až po negativním testu)
  • povinné periodické testování jako podmínka pro účast na vzdělávání bylo od 1. 7. 2021 zrušeno

Informace k výuce v AR 2020/2021

 • Výuka v letním semestru bude dokončena v maximální možné míře online. Vyučující mohou umožnit studentům účast na vzdělávání, pokud splní výše uvedené podmínky vstupu do prostor ČVUT (otestování, popř. doložení prodělání onemocnění COVID-19 nebo očkování).
 • Zkoušky, zápočty a klasifikované zápočty proběhnou převážně online. Zkoušející však může uskutečnit zkoušku či zápočet v kontaktní formě, při dodržení počtu do 10 osob bez dalších podmínek, při vyšším počtu s omezeními danými mimořádným opatřením (viz výše u Omezení pro studenty). Ke zkoušení v letním semestru byl vydán Metodický pokyn č. 27/2021.
 • Informace o výuce jednotlivých předmětů jsou dostupné v informačním systému Courses.
 • Nebudou-li studenti vyučujícím konkrétního předmětu informováni jinak, platí časový rozvrh výuky.
 • Studijní oddělení funguje v online režimu, tedy prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. Nezbytné předávání dokumentů bude možné po předchozí domluvě přes recepci Nové budovy ČVUT (Thákurova 9).

Co byste měli vědět o koronaviru?