Podat přihlášku si můžete do 31. 3. 2022

Chcete studovat informatiku právě u nás a stát se experty v IT oboru? Prvním krokem je podat si přihlášku do 31. 3. 2022.

Zájemce o bakalářské studium přijímáme na základě přijímací zkoušky nebo SCIO testů z matematiky či OSP. Bez přijímací zkoušky přijímáme úspěšné řešitele středoškolských olympiád, programovací soutěže FIKS či dalších soutěží.

Do magisterského studia přijímáme na základě přijímací zkoušky z tematických okruhů na úrovni bakalářského studia. Bez přijímací zkoušky lze přijmout uchazeče, kteří splní podmínky uvedené v Podmínkách pro přijetí (bod 6. Přijímací zkouška).

Přijímací řízení