Podejte si přihlášku ke studiu do 31. 3. 2023

13. 2. 2023

Chcete studovat informatiku na nejžádanější fakultě ČVUT a stát se experty v oboru IT? Aktuálně máte až do 31. 3. 2023 možnost podat si přihlášku do bakalářského a magisterského studia na FIT ČVUT.

Zájemce o bakalářské studium přijímáme na základě přijímací zkoušky z matematiky nebo SCIO testů z matematiky či obecných studijních předpokladů. Bez přijímací zkoušky přijímáme úspěšné řešitele středoškolských olympiád v matematice, fyzice a programování nebo řešitele celostátní soutěže. Přijímací zkoušku promíjíme také úspěšným řešitelům fakultní programovací soutěže FIKS.

Do magisterského studia přijímáme na základě přijímací zkoušky z tematických okruhů na úrovni bakalářského studia. Bez přijímací zkoušky lze přijmout uchazeče, kteří splní podmínky uvedené v Podmínkách pro přijetí (bod 6. Přijímací zkouška).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PODAT SI PŘIHLÁŠKU

Studium FIT očima studentů

Záznam přednášky o bakalářském studiu

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková