Výzkumné setkání PESW 2023 nabídne přednášky světových odborníků na vestavné systémy i studentskou soutěž

26. 6. 2023

FIT ČVUT organizuje 11. ročník mezinárodního výzkumného setkání Prague Embedded Systems Workshop (PESW 2023) pořádané Katedrou číslicového návrhu a výzkumnou skupinou Číslicový návrh a spolehlivost, kde doktorandi prezentují své výsledky a pokroky ve všech aspektech návrhu, testování a aplikací vestavných systémů. Akce proběhne ve dnech 29. 6. – 1. 7. 2023 a je nezbytné se registrovat.

PESW 2023 se zaměřuje zejména na spolehlivé a nízkoenergetické návrhy vestavných systémů. Nabídne také zvláštní sekci zaměřenou na síťovou bezpečnost, kterou zastřešuje Laboratoř monitorování síťového provozu. Součástí akce budou zvané přednášky významných odborníků z univerzit i z praxe. 

Účastníci akce se mohou těšit například na Dr. Fabiana Vargase z německého Leibnizova institutu. Prof. Vargas je světový odborník na návrh a testování HW a SW systémů na čipu pro vestavěné aplikace v reálném čase a držitel několika mezinárodních patentů. Mezi přednášejícími budou zastoupeni také odborníci z FIT ČVUT. 

Součástí konference je také soutěž závěrečných prací, která je organizována jako studentská posterová sekce za podpory IEEE a průmyslových sponzorů. Zúčastnit se mohou autoři bakalářských a diplomových prací z oblasti vestavných systémů, které byly obhájeny v tomto nebo minulém roce.

„Tak jako každý rok i letos je hlavním cílem konference zprostředkovat studentům zpětnou vazbu k jejich závěrečným pracím, a pomoci tak začínajícím vědcům a vědkyním. Jsem přesvědčen, že tyto podněty pomohou autorům v navazujícím výzkumu,“ představuje myšlenku setkání organizátor sekce Síťové bezpečnosti Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., z Katedry číslicového návrhu.

Prof. Ing. Hana Kubátová, CSc., vedoucí Katedry číslicového návrhu a spolupředsedkyně konference, shrnuje myšlenku akce:

„PESW je jedinečný prostor k vzájemné výměně zkušeností, názorů i možností spolupráce mezi studenty, učiteli, univerzitami i průmyslem v mezinárodním měřítku.“

Podrobné informace k programu a k přednášejícím se dozvíte na stránkách PESW 2023.
Podívejte se, jak probíhal minulý ročník PESW 2022.