Harmonogram a časový plán

Harmonogram akademického roku stanovuje začátek a konec akademického roku, jednotlivých semestrů, období výuky, zkouškového období a období prázdnin. Vyhlašuje jej rektor, tudíž je společný celé univerzitě. Časový plán akademického roku je podrobnější, je doplněn o akce typické pro fakultu a vyhlašuje jej děkan.

Časový plán akademického roku

Časový plán akademického roku doplňuje harmonogram o období typická pro fakultu. Definuje období, kdy se konají státní závěrečné zkoušky, přijímací řízení a další akademické aktivity. Časový plán vyhlašuje děkan a je závazný jen pro naši fakultu.

Časový plán akademického roku 2019/2020

Dne 23. 4. 2019 vyhlásil děkan Časový plán akademického roku 2019/2020. Časový plán se dále dělí na časový plán bakalářského a magisterského studia, přijímacího řízení do bakalářského a magisterského programu a doktorského studia.

Časový plán bakalářského a magisterského studia pro
zimní semestr 2019/2020 (23. 9. 2019 – 16. 2. 2020)
letní semestr 2019/2020 (17. 2. – 20. 9. 2020)
Časový plán přijímacího řízení do
bakalářského studia pro rok 2020/2021
magisterského studia pro rok 2020/2021
Časový plán doktorského studia pro
akademický rok 2019/2020

Archiv časových plánů

Archiv obsahuje časové plány za uplynulé akademické roky. Starší plány neobsahovaly časové plány přijímacího řízení.

Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku vyhlašuje rektor, tudíž je společný celé univerzitě. Harmonogram stanovuje začátek a konec akademického roku, jednotlivých semestrů, období výuky, zkouškového období a období prázdnin.

Obecné pojmy

Pro nováčky jsou zde uvedeny základní pojmy týkající se akademického roku na ČVUT FIT. Akademický rok se dělí na dva semestry. Každý semestr se dělí na období výuky a zkouškové období.

Organizace akademického roku
Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců. Na ČVUT začíná koncem září. Akademický rok se dále dělí na zimní a letní semestr a období prázdnin. Zimní semestr začíná se začátkem akademického roku, letní zpravidla na konci února.
Organizace semestru
Každý semestr začíná obdobím výuky, po něm následuje zkouškové období. Během období výuky student navštěvuje přednášky, prosemináře a cvičení a získává zápočty. Výuka trvá 13 týdnů. Ve zkouškovém období student skládá zkoušky. Zkouškové období trvá 6 týdnů.
Sudý a lichý týden
Výukové týdny se dělí na sudé a liché. Rozvrh studenta se v těchto týdnech může lišit. Naše fakulta určuje paritu týdne podle čísla kalendářního týdne, proto se může stát, že např. první týden výuky bude sudý. V časovém plánu je vždy uvedena parita prvního týdne a případné výjimky.
Dny volna a náhradní výuka
V časovém plánu jsou uvedeny dny náhradní výuky a dny, kdy výuka neprobíhá. V důsledku státních svátků a jiných akcí odpadá výuka, proto se výuka nahrazuje jiný den v týdnu. Děkan také může vyhlásit děkanský den, kdy výuka odpadá. Obdobou je rektorský den.


Poslední změna: 17.12.2019, 16:32