Zasedání vědecké rady

Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně dvakrát za akademický rok. Časový plán zasedání se zveřejňuje na této úřední desce v přiměřeném časovém předstihu. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích členů. Zasedání vědecké rady může svolat kromě děkana též pověřený proděkan. Na každé zasedání obdrží členové vědecké rady písemnou pozvánku a zpravidla též příslušné materiály, které budou projednávány. Ve zdůvodněných případech mohou být materiály členům vědecké rady rozdány před jejím zasedáním. Stručný záznam ze zasedání vědecké rady, včetně obsahu usnesení, se obvyklým způsobem zveřejňuje.

Složení vědecké rady, oznámení o zasedání vědecké rady a zápisy z vědecké rady najdete zde http://www.fit.cvut.cz/fakulta/veda/vedecka-rada.

 Poslední změna: 13.11.2018, 16:34