Vědecká rada

Složení Vědecké rady FIT

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.   maria.bielikova@stuba.sk FIIT STU text mining, prediktivní modely, modelování
doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.   brada@kiv.zcu.cz FAV ZČU prediktivní modely, ontologie, modely
doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D.   petr.fiser@fit.cvut.cz KČN FIT ČVUT testování, diagnostika
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.   michal.haindl@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT statistické metody v rozpoznávání
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.   jan.holub@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT komprese dat, stringologie
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.   jan.janousek@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT teorie překladačů, arbologie
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Předseda VR
  marcel.jirina@fit.cvut.cz KTI FIT ČVUT umělá inteligence, znalostní inženýrství
prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc.   petr.kroha@fit.cvut.cz KSI FIT ČVUT softwarové inženýrství, text mining
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.   hana.kubatova@fit.cvut.cz KČN FIT ČVUT HW, číslicový návrh, spolehlivost číslicových systémů
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.   robert.lorencz@fit.cvut.cz KPS FIT ČVUT počítačová bezpečnost, architektury počítačů
prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.   pokorny@ksi.ms.mff.cuni.cz KSI MFF UK databáze, softwarové inženýrství
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.   prenosil@fi.muni.cz FI MU Brno návrh RT číslicových systémů
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D.   sekanina@fit.vutbr.cz FIT VUT Brno rekonfigurovatelný HW, bioinspired computing
prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.   tomas.skopal@fit.cvut.cz KSI FIT ČVUT databázové systémy, vyhledávání na webu, vizualizace
doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.   stepan.starosta@fit.cvut.cz KAM FIT ČVUT matematika
doc. Ing. Daniel Svozil, Ph.D.   svozild@vscht.cz FCHT VŠCHT  bioinformatika
prof. Ing. Jiří Šafařík, CSc.   safarikj@kiv.zcu.cz FAV ZČU  operační systémy, systémové programování
doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.   sima@cs.cas.cz ÚI AV ČR TI, teoretické základy UI, neuronové systémy a strojové učení
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.   mirektuma@karlin.mff.cuni.cz ÚI AV ČR/KNM MFF UK numerické metody
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.   pavel.tvrdik@fit.cvut.cz KPS FIT ČVUT paralelní algoritmy a architektury
prof. Ing. Jiří Žára, CSc.   zara@fel.cvut.cz FEL ČVUT počítačová grafika

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 20.6.2019, 11:37