Laboratoř etického hackování

Laboratoř etického hackování provozuje fakulta ve spolupráci se společností NN Group (Bronzový partner FIT). Laboratoř nabízí studentům skvělou příležitost vyzkoušet si teoreticky nabyté zkušenosti v praxi. Podporuje praktickou výuku především v oborech Bezpečnost a informační technologie a Počítačová bezpečnost. HackingLab vytváří prostředí, kde si studenti mohou vyzkoušet, jak napadnout či hackovat různé systémy. Laboratoř za FIT vede prof. Róbert Lórencz.

O laboratoři

Laboratoř etického hackování - banner
Laboratoř etického hackování

Primárním cílem laboratoře je podpořit rozvoj mladých odborníků v oblasti IT bezpečnosti. Prostřednictvím softwarových nástrojů, kterými je laboratoř vybavena, se mohou studenti stát specialisty a naučit se chránit majetek v komerčním prostředí.

Etické hackování slouží k ochraně systémů a prevenci útoků díky odhalení jejich slabin bezpečnostními specialisty. Úkolem etického hackování je simulovat aktivity reálných útočníků tím, že se hledají slabiny systému s cílem zvýšení jeho bezpečnosti. Tato činnost je legální a etická a obvykle probíhá ve spolupráci s majitelem či administrátorem systému.

Výzkumná činnost

Laboratoř slouží ke zkoumání chování kybernetických hrozeb. Zejména se zabývá analýzou dopadu hrozeb na IT prostředí a uživatele nebo simulací logu různých IT komponentů (server, firewall, IDS, IPS, Proxy atd.) a jejich návaznost na konkrétní kybernetické útoky. Dalšími tématy výzkumu jsou definování mechanizmů na detekci hrozeb, korelování jednotlivých datových vstupů a tvorba komplexních detekčních scénářů.

Pedagogická činnost

Laboratoř nabízí studentům prostředí, ve kterém si mohou vyzkoušet, jak napadnout či hackovat různé systémy. Laboratoř je využívána především studenty bakalářského oboru Bezpečnost a informační technologiemagisterského oboru Počítačová bezpečnost.

Hlavními tématy předmětů v těchto oborech jsou problematika systémové bezpečnosti a bezpečnosti komunikačních systémů, praktická kryptologie, hardwarová bezpečnost a bezpečné programování.

Kontakt

Laboratoř etického hackování provozuje Fakulta informačních technologií ČVUT ve spolupráci se společností NN Group (Bronzový partner FIT). HackingLab za FIT vede prof. Róbert Lórencz. Laboratoř sídlí v 9. patře Budovy A v místnosti TH:A-957.

Róbert Lórencz - profile

prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc.

Vedoucí Laboratoře etického hackování

Profesor na Katedře počítačových systémů

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., robert.lorencz@fit.cvut.czVedoucí Laboratoře etického hackování


Poslední změna: 21.1.2019, 16:14