Magisterská specializace Manažerská informatika

Specializace je určena pro studenty se zájmem o ekonomicko-manažerské aspekty a aplikace informatiky a ICT v podnikaní. Studijní plán staví na solidní znalosti z oblasti vývoje SW, analýzy a modelování, matematiky a statistiky (v rámci společných předmětů programu). ICT se má stát efektivním prostředkem pro zlepšení a automatizaci podnikových procesů nebo zvládnutí komplikovaněších procesů, pro zajištění lepších služeb, SLA apod.

Specializace je orientovaná především na metody propojení a integrace ICT systémů a obchodních a výrobních procesů ve firmách a organizacích s cílem efektivní podpory procesů a naplnění informačních potřeb firmy. Dále na přípravu manažerů řídících informační procesy ve firmách včetně finančího a personálního řízení podnikové informatiky.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Informační systémy a management. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Specifikou absolventů specializace je kombinace technologických znalostí a znalostí o řízení podniku a podnikaní. Absolventi získají dovednosti a praktické znalosti v oblastech operativního, taktického i strategického řízení informatiky v podnikové sféře, budou rozumět vazbám a souvislostem mezi podnikovou informatikou a výrobními či obchodními procesy podniku. Budou znát metody a technologie pro modelování podnikových procesů a IT nástrojů pro podporu rozhodování. Získají praktické zkušenosti i s realizací podnikatelských plánů a komercializací IT produktů.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro řízení projektů, velkých týmů či společností. Budou schopni si založit samostatnou firmu, startup apod. Prosadí se ve firmách na pozicı́ch IT manažerů, projekt manažerů nebo softwarových analytiků. Jsou připraveni zastávat vedoucí pozice softwarových projektů a vést týmy realizující ICT řešení či vést vlastní firmy.

Předměty specializace

Studenti získají hlubší teoretické znalosti týkající se modelování podnikových procesů, tvorby business modelů a operativního a taktického řízení podniku. Zároveň získají znalosti ze systémů pro podporu rozhodování. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantkou této specializace je Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Marcel Jiřina - profile

Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D.

Garantka magisterské specializace Manažerská informatika

Proděkanka pro rozvoj

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Petra Pavlíčková, Ph.D., petra.pavlickova@fit.cvut.czGarantka magisterské specializace Manažerská informatika


Poslední změna: 14.1.2020, 10:39