Celoživotní vzdělávání

Do programu celoživotního vzdělávání se může přihlásit každý zájemce bez ohledu na věk, odborné zaměření a předchozí vzdělání.  Účastníkem CŽV můžete být pouze v případě, že nejste zároveň řádným studentem FIT. To znamená, že musíte buď ukončit, nebo přerušit studium.

Studium  v  programu  celoživotního  vzdělávání  se  řídí  zákonem  č. 111/98 Sb. v platném znění a Řádem celoživotního vzdělávání ČVUT.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona.

Jak se stát účastníkem CŽV:

Zde najdete přihlášku, do které mimo jiné vyplníte předměty, které chcete v rámci CŽV studovat. Můžete si vybrat jakýkoliv předmět z nabídky aktuálního semestru a zároveň si zvolit formu studia, prezenční nebo kombinovanou.  U kombinované formy studia probíhá výuka v sobotu (10 – 15 sobot za semestr). Nabídku všech předmětů najdete na http://bilakniha.cvut.cz/cs/f8.html

Přihlášky se podávají vždy na nejbližší semestr a smlouva se uzavírá také po jednotlivých semestrech. Na letní semestr akademického roku 2019/2020 můžete podávat přihlášky od 1. ledna 2020. 

Vyplněnou přihlášku prosím doručte nejpozději do 7. února 2020  na studijní oddělení  paní Zdeňce Kutinové.  Po ověření, zda je předmět vypsán a má dostatečnou kapacitu, budete mailem vyzváni k podepsání smlouvy a zaplacení poplatku.

Studium CŽV je zpoplatněno částkou 650,- Kč za každý kredit. 

Poplatek je třeba zaplatit na účet číslo 43-4999220217/0100, variabilní symbol 85600, konstantní symbol 968 a specifický symbol rodné číslo .

Kartu hosta pro vstup do budovy si můžete za poplatek vyzvednout ve Vydavatelství průkazů.   

Po absolvování předmětů v CŽV můžete požádat o jejich uznání v řádném studiu, uznány mohou být všechny úspěšně absolvované předměty bez ohledu na stupeň klasifikace.

Zápis předmětu v CŽV se nesčítá se zápisy v řádném studiu.

Pro případné další informace kontaktujte, prosím, czv@fit.cvut.cz

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Ivana Dolejšová, Ivana.Dolejsova


Poslední změna: 28.11.2019, 16:14