Časový plán přijímacího řízení 2020/2021 do bakalářského studijního programu

Všechny důležité termíny a data shrnuje časový plán přijímacího řízení. Přihlášku ke studiu lze podat 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020. Kopii maturitního vysvědčení musí uchazeč dodat do 18. 6. 2020. Přijímací zkouška se bude konat 2. 6. 2020. Zápis do studia se uskuteční 29. 6. 2020. Výuka začíná 21. 9. 2020. Studenti by měli standardně dokončit studium v červnu 2023.

Podání přihlášky ke studiu

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky, kterou on-line vyplní a zaplatí do 31. 3. 2020. Ověřené kopie dokumentů specifikované v Podmínkách přijetí do bakalářského studia doručí nejpozději 18. 6. 2020.

1. 1. 2020 (středa)
Otevření aplikace webové přihlášky pro vyplnění on-line elektronického formuláře přihlášky
do 31. 3. 2020 (úterý)
Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením a vyplnění on-line elektronického formuláře přihlášky
15. 4. 2020 (středa)
Otevření aplikace pro přijímací řízení pro sledování stavu přihlášky, rezervace termínů a podávání omluv
do 18. 6. 2020 (čtvrtek)
Dodání osobně nebo doporučeně poštou všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.)
Zažádání o pozdější termín dodání všech podkladů rozhodných pro přijímací řízení (kopie maturitního vysvědčení apod.) v aplikaci pro přijímací řízení

Přijímací zkouška

Fakulta organizuje v příslušném roce přijímací zkoušku z matematiky. Zda se zúčastnit této písemné přijímací zkoušky, je na uchazeči.

do 28. 5. 2020 (čtvrtek)
Registrace k přijímací zkoušce v aplikaci pro přijímací řízení
2. 6. 2020 (úterý)
Přijímací zkouška
do 7. 6. 2020 (neděle)
Podání odůvodněné omluvy z přijímací zkoušky v aplikaci pro přijímací řízení
16. 6. 2020 (úterý)
Náhradní termín přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení

Pokud uchazeč v přihlášce dá souhlas se zasláním rozhodnutí o přijetí pomocí informačního systému ČVUT, bude mu rozhodnutí zasláno neprodleně elektronicky. Ostatním uchazečům budou rozhodnutí zasílána průběžně nebo předána osobně při zápisu do studia.

do dvou dnů po řádném/náhradním termínu přijímací zkoušky
Určení bodové hranice pro doplnění kapacity studijního programu
průběžně, do 16. 9. 2020 (čtvrtek)
Zaslání rozhodnutí o přijetí, nebo předání osobně při zápisu do studia
Zaslání rozhodnutí o nepřijetí

Zápis do studia

Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia.

do 21. 6. 2020 (neděle)
Přihlášení k zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
29. 6. 2020 (pondělí)
Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče
23. 8. 2020 (neděle)
Podání odůvodněné omluvy ze zápisu do studia v aplikaci pro přijímací řízení
2. 9. 2020 (středa)
Náhradní termín zápisu do studia
Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., zdenek.muzikar@fit.cvut.czProděkan pro studijní a pedagogickou činnost


Poslední změna: 18.12.2019, 11:41