Průběh přijímacího řízení 2020/2021 do bakalářského studijního programu

Podrobný průběh přijímacího řízení stanovují Podmínky přijetí do bakalářského studia. Zde jsou uvedeny jeho nejdůležitější body od vyplnění přihlášky až po zápis do studia:

1. Vyplnit přihlášku

Do přijímacího řízení je uchazeč zařazen na základě přihlášky. Vyplnit ji je možné on-line od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

2. Zaplatit poplatek

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 800 Kč. Uhrazení poplatku je součástí vyplňování přihlášky a doporučený způsob je platební kartou on-line.

3. Přihlásit se do webové aplikace

Od 15. 4. 2020 bude dostupná aplikace pro přijímací řízení. Aplikace slouží pro zobrazení údajů uchazeče, pro registraci na termíny přijímací zkoušky a zápisu do studia nebo pro podávání omluv. Přihlašovací údaje do aplikace budou uchazeči zaslány při prvním přístupu po zadání kódu přihlášky, a to na e-mail uvedený v přihlášce.

4. Případně dodat přílohy přihlášky

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, případně doklad o úspěšně vykonané zkoušce z českého jazyka úrovně nejméně B2 (neplatí pro Čechy a Slováky) musí uchazeč doručit nejpozději 18. 6. 2020.

5. Případně absolvovat přijímací zkoušku

Fakulta organizuje přijímací zkoušku z matematiky. Termín přijímací zkoušky je 2. 6. 2020. Pokud se chce uchazeč zúčastnit přijímací zkoušky, musí se na ni v aplikaci pro přijímací řízení registrovat nejpozději 28. 5. 2020.

6. Zapsat se do studia

Pokud uchazeč splní všechny podmínky, je do studia přijat. Studentem naší fakulty se stává dnem zápisu do studia. Termín zápisu do studia pro přijaté uchazeče je 29. 6. 2020. Uchazeč se na zápis musí registrovat v aplikaci pro přijímací řízení nejpozději 21. 6. 2020.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Zdeněk Muzikář, CSc., zdenek.muzikar@fit.cvut.czProděkan pro studijní a pedagogickou činnost


Poslední změna: 18.12.2019, 11:40