Bakalářský obor Bezpečnost a informační technologie

Získané dovednosti a znalosti

Zajištění bezpečnosti dnešních složitých ICT systému je jedním z nejdůležitějších výzev informační společnosti a význam této oblasti pro budoucí rozvoj ICT je zásadní. Poptávka po odbornících v tomto oboru se stále zvyšuje. Cílem oboru BIT je vychovávat v této oblasti odborníky již na bakalářské úrovni. Obor rozšiřuje znalosti a dovednosti získané ve společných předmětech programu o praktické i teoretické základy potřebné při řešení bezpečnostních aspektů SW i HW návrhu a provozu informačních a komunikačních systémů. Důraz je kladen na propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi v oblasti ICT bezpečnosti. Vyučuje se i v angličtině a kombinovaném studiu.

Popis uplatnění v oboru

Obor je určen pro studenty, kteří se chtějí v praxi uplatnit jako odborníci v oblasti výpočetních a síťových systémů s důrazem na jejich bezpečnost. Absolventi mohou pracovat na všech postech ICT oddělení podniků, jako systémoví integrátoři, administrátoři výpočetních systémů, technici v datových centrech a firmách poskytující hosting výpočetní infrastruktury, správci sítí, webových a databázových serverů. Na všech těchto pozicích budou mít významnou konkurenční výhodu díky získaným znalostem a dovednostem v počítačové bezpečnosti a dokážou tedy zastávat funkce bezpečnostních analytiků a zajistit bezpečný provoz ICT systémů a analyzovat a řešit bezpečnostní problémy. 

Oborové předměty

  • Administrace OS Unix
  • Administrace OS Windows
  • Architektury počítačových systémů
  • Bezpečný kód
  • Hardwarová bezpečnost
  • Systémová a síťová bezpečnost
Doporučený průchod oborem

(Seznam všech povinných oborových i společných předmětů seřazených v doporučeném pořadí ke studiu.)Poslední změna: 26.7.2018, 10:18