Ing. Stanislav Kuznetsov, Ph.D.

Projekty

Moderní data-miningové metody pro pokročilé vytěžování informací z dat

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/210/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast zpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracování textové informace (text mining). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat

Období
2014
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast předzpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracovování textové informace (text mining). Perspektiva a pořebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Pokročilé metody zpracování dat a vytěžování informací

Období
2015
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast zpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracování textové informace (text mining). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Vytěžování informací z nestrukturovaných dat

Období
2016
Popis
Projekt je zaměřen na vytěžování (data-mining) nestrukturovaných data z obsáhlých zdrojů. Jedná se zejména o obrazová a textová data. Pro zpracování těchto nestrukturovaných dat budou využity vybrané metody umělé inteligence (zejména neuronové sítě/deep learning, evoluční techniky a metody zpracování obrazu) a pokročilé metody z oblasti data-miningu (metody text-miningu a strojového učení). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. V současnosti je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Vývoj komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence a vytvořené znalostní báze v oblasti průmyslového vlastnictví

Program
Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
TITDUPV027MT02
Období
2023
Popis
Projekt má přímou vazbu na cíle Inovační strategie České republiky 2019–2030 v oblasti ochrany duševního vlastnictví, a to zejména na cíle týkající se zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví a využívání patentových informací. Projekt podpoří informovanost veřejnosti o problematice duševního vlastnictví, usnadní přípravu přihlášek k předmětům průmyslové ochrany, využije dostupné patentové informace a umožní snížit nároky na kapacitu pracovní síly a poskytnout nepřetržitý servis interním a externím zákazníkům. Účelem je kvalitnější a efektivní výkon státní správy. Hlavními cíli projektu je vyvinout systém obsahující bázi znalostí zachycující obecné informace ke správnímu řízení.