Magisterský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Webové inženýrství cílí především na modernı́ přı́stupy pro reprezentaci sémantiky dat (Linked Data). Absolventi tohoto zaměření proniknou zejména do problematiky dolovánı́ a analýzy dat. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství.

Toto zaměření přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Webové inženýrství. Zaměření je vhodné i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Student získá přehled o principech a technologiích nutných pro návrh webových aplikací a systémů. Zaměření poskytne znalosti o modelech interakce uživatele s webovými aplikacemi, návrhu a tvorbě uživatelského rozhraní. Dále se studenti seznámí s prostředími pro sociální sítě a s využitím kolektivní inteligence. Student získá přehled v oblasti webového inženýrství především v těchto okruzích:

  • Principy fungování webových řešení, vyhledávačů a databází
  • Reprezentace sémantiky dat
  • Analýza dat a data mining
  • Moderní metody návrhu uživatelského rozhraní

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi naleznou uplatnění na pozicı́ch spojených s managementem webových projektů. Budou připraveni zastávat post analytiků a konzultantů na různých úrovních managementu webových projektů nebo manažerů ICT firem. V neposlední řadě budou odborně způsobilí například na pozici systémový integrátor nebo enterprise architekt.

Předměty zaměření

Studenti si prohloubí znalosti z předchozího studia v oblasti architektur velkých počítačových systémů, softwarového inženýrství a webových technologií a služeb. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je doc. Tomáš Vitvar. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Tomáš Vitvar - profile

doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D.

Garant zaměření Webové inženýrství magisterského oboru WSI

Docent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 12.7.2018, 10:59