Magisterská specializace Teoretická informatika

Magisterská specializace Teoretická informatika je postavena na výzkumu v oblastech stringologie, komprese dat, arbologie, překladačů, umělé inteligence a strojového učení. Absolventi tohoto studijního programu jsou schopni řešit inženýrské problémy zejména v oblasti návrhu a vývoje efektivních algoritmů pro různé části informatiky. Specializace je garantována Katedrou teoretické informatiky.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Teoretická informatika. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci/obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem této specializace je seznámit studenty s vybranými partiemi teoretické informatiky, jako jsou teorie grafů, algebra nebo teorie jazyků a automatů. Student se naučí pokročilé metody algoritmizace řešení obtížných problémů se zacílením na několik fundamentálních oblastí:

  • Zpracování textu
  • Programování paralelních a distribuovaných výpočetních systémů
  • Optimalizace kombinatorických úloh
  • Heuristické a aproximativní metody řešení těžkých úloh
  • Metody řešení úloh z umělé inteligence
  • Strojové učení a získávání znalostí z dat velkého rozsahu
  • Pokročilé formální modely automatů a jazyků

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi najdou uplatnění jak v průmyslové, tak v akademické oblasti. Budou moci zastávat pozice pracovníků výzkumných institucí či oddělení průmyslových podniků. Budou také vhodně připraveni na studium doktorského studijního programu Informatika nebo jiných doktorských programů.

V průmyslové oblasti získají studenti kvalitní průpravu v oblasti návrhu a analýzy pokročilých algoritmů. Absolventi se kvalifikují na místa analytiků, vývojářů, konzultantů či systémových nebo datových inženýrů. Samozřejmě budou moci zastávat i pozice vedoucích týmů těchto profesí.

Předměty specializace

Studenti získají odborné znalosti z vybraných partií matematiky, teorie složitosti a algoritmizace či pokročilého programování. Jedná se o kompaktní celek znalostí a dovedností obecně prohlubující metody algoritmizace řešení náročných problémů.

Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra teoretické informatiky. Garantem této specializace je prof. Jan Holub. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Jan Holub - profile

prof. Ing. Jan Holub, Ph.D.

Garant magisterské specializace Teoretická informatika

Profesor na Katedře teoretické informatiky

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D., jan.holub@fit.cvut.czGarant magisterské specializace Teoretická informatika


Poslední změna: 12.12.2019, 16:20