Bakalářský obor Informační systémy a management

Obor Informační systémy a management se zaměřuje na problematiku ekonomicko-manažerských aspektů a aplikování informatiky v podnikání. Absolvent si osvojí problematiku programování a návrhu databází. Obor je garantován Katedrou softwarového inženýrství.

Na bakalářský obor přímo navazuje magisterský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Student se obeznámí s oblastmi návrhu, realizace a provozu informačních systémů a informačních technologií v podnicích a ve veřejné správě. Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Návrh a implementace informačních systémů
  • Návrh a programování databází
  • Finanční řízení podniku
  • Problematika uzavírání smluv v IT

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi oboru Informační systémy a management se stanou odborníky pro široké spektrum především v podnikové praxi. Absolventi si rozšíří svůj odborný profil o dovednosti nutné pro budoucí manažery. Naleznou možnosti uplatnění v konzultačních a projekčních firmách jako analytici či systémoví integrátoři.

Absolventi se prosadí v softwarových firmách zaměřených na vývoj podnikových aplikací a proniknou do problematiky analýzy podnikových procesů. Absolventi budou připraveni založit a řídit svou vlastní firmu nejen v oblasti IT.

Předměty oboru

Obor rozšiřuje znalosti a dovednosti získané ve společných předmětech programu Informatika o to nejdůležitější z oblasti informačních technologií a řízení týmů, projektů i celých podniků. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem je dostupný v Bílé knize. Povinné předměty prezenční formy oboru jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. David Buchtela, Ph.D. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

David Buchtela - profile

Ing. David Buchtela, Ph.D.

Garant bakalářského oboru Informační systémy a management

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 12.9.2018, 10:13