Bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Softwarové inženýrství se specializuje na metodiky a nástroje používané během životního cyklu softwarových systémů. Absolventi se naučí řídit softwarové projekty a realizační týmy. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství. Zaměření je vyučováno v prezenční kombinované formě.

Na toto zaměření přímo navazuje magisterská specializace Softwarové inženýrství. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Studenti tohoto zaměření si prakticky osvojí metodiky a nástroje používané během životního cyklu softwarových systémů. Dále doplní svůj odborný profil o znalost všech fází života softwarových systémů. Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Návrh, vývoj a údržba softwarových systémů
  • Implementace systémů v konkrétních jazycích (např. Java, Python, Ruby, Haskell)
  • Efektivní práce v týmu na softwarových projektech
  • Používání kolaborativních nástrojů pro tvorbu softwaru
  • Konceptuální modelování

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi budou schopni navrhovat a vytvářet software prakticky pro všechny oblasti aplikace ICT, zejména pak pro rozsáhlé (podnikové) softwarové systémy. Díky důrazu na výuku konceptuálního modelování a softwarových metodik budou schopni přesně modelovat a realizovat požadavky zákazníků. Budou dobře připraveni na týmovou práci a budou zvyklí používat moderní kolaborativní nástroje.

Předměty zaměření

Předměty zaměření pokrývají mnoho základních konceptů, na nichž je realizace programových děl založena. Studium cílí na propojení teoretických principů a týmové práce na projektech. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem pro prezenční i kombinovanou formu je dostupný v Bílé knize. Povinné předměty prezenční formy zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. Michal Valenta, Ph.D. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Michal Valenta - profile

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Garant zaměření Softwarové inženýrství bakalářského oboru WSI

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:52