Znalostní inženýrství

Strojové učení a data mining neboli postupy získávání znalostí z dat jsou čím dál častěji skloňované termíny. Naučíme vás obojí a půjdeme do hloubky. Jako absolventi budete znát velmi podrobně všechny fáze data miningu. Seznámíme vás se softwarovými nástroji, které se vám pro tyto obory budou hodit. Rovnou si vše vyzkoušíte také v praxi. Během studia se můžete připojit do výzkumu v oblasti umělé inteligence a strojového učení.

Co se naučíte?

Zpracovat jakákoliv data i když budou třeba jen obrazová pro vás nebude problém. Zároveň zvládnete učit stroje přemýšlet. Budete umět:

  • Zpracovávat a analyzovat data
  • Ovládat algoritmy z oblasti strojového učení a umělé inteligence
  • Navrhovat a implementovat systémy pro podporu strategického rozhodování

Jaké bude vaše uplatnění?

S daty se dnes pracuje snad všude, od marketingu přes dopravu až po meteorologii. Stejně tak i umělá inteligence a strojové učení zvětšuje své pole působnosti. Záleží jen na vás, který směr si vyberete. Můžete se stát:

  • Analytikem v oblasti zpracování dat
  • Vývojářem systémů pro podporu strategického rozhodování
  • Výzkumníkem v oblasti umělé inteligence a strojového učení
  • Správcem systémů pro zpracování velkých dat

Obor se dotýká těchto témat

doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.

Děkan