Průvodce studiem

Průvodce magisterského prváka

Být nováčkem se může zdát trochu děsivé. Co všechno je potřeba zařídit před zahájením studia? S naším podrobným přehledem na nic důležitého nezapomenete.

Stránka se postupně aktualizuje

V současnosti pracujeme na aktualizaci stránky pro akademický rok 2024/2025, proto ne všechna data a informace jsou nyní aktuální.

Základní informace o vašem studiu

 • Byli jste přijati do programu Informatika do prezenční formy studia.
 • Standardní doba studia jsou 2 roky*. Studium vám platí stát po dobu 3 let*.
 • Maximální doba studia je 4 roky*. (Nelze ji překročit, studium je pak ukončeno.)
 • Po úspěšném ukončení studia získáte titul „inženýr“ (Ing.).
 • Můžete pak pokračovat doktorským studiem.

* Doba se počítá po dnech ode dne zápisu.

Zapište se do studia

Zápis je právní jednání podle zákona o vysokých školách, kdy získáte status studenta a vznikají vám práva a povinnosti uvedené v zákoně a vnitřních předpisech ČVUT a FIT. Například získáte nárok na daňové úlevy nebo nárok na průkaz studenta / mezinárodní ISIC kartu. Zároveň se vám ale začíná počítat doba studia, od které se odvíjí povinnost platit poplatky při překročení určité doby studia, nebo tzv. maximální doba studia, do které musíte studium dokončit.

Postup zápisu

Po splnění podmínek k přijetí ke studiu se vám v aplikaci Přihláška zaktivní tlačítko On-line zápis do studia. Pokud budete mít o zápis v termínu, na který jste přihlášeni, zájem, klikněte na toto tlačítko. Pokud na tlačítko nekliknete, automaticky budete přiřazeni k dalšímu termínu zápisu. Pokud vám příslušný termín zápisu vyhovuje a do studia chcete být zapsáni, musíte kliknout na tlačítko On-line zápis do studia.

Termíny zápisů jsou 30. 6., 16. 8. a 18. 9. 2023. Do několika dní po zápisu vám bude založen účet ČVUT a můžete pokračovat podle dalších bodů na této stránce.

Pokud budete zapsáni v pozdějších termínech, můžete si žádat předem např. o ubytování na koleji nebo se přihlásit na úvodní akce.

Zapsat se do studia

Důležité informace Studijního oddělení

Počítačové prostředí

Zjistěte svoje uživatelské jméno a nastavte si heslo

Každý student univerzity disponuje účtem ČVUT, který slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů. K nastavení hesla a zjištění vašeho unikátního uživatelského jména použijte aplikaci První heslo.

Nastavit si heslo ČVUT

Už jste na ČVUT v minulosti studovali?

Pokud jste již byli studentem nebo zaměstnancem ČVUT a heslo vám již nefunguje nebo si jej nepamatujete, budete se muset osobně dostavit na Vydavatelství průkazů ČVUT, kde vám, po ověření vaší totožnosti, umožní nastavit si heslo nové.

Pokud si původní heslo pamatujete, ale mezitím vypršela jeho platnost a neuplynulo déle než 180 dnů od konce platnosti, můžete si jej zkusit obnovit přes formulář pro reset hesla.

Přihlaste se do studijního systému KOS

Studijní informační systém KOS (KOmponenta Studium) slouží pro správu a organizaci výuky. Vyplňte si v něm prosím kontaktní adresu a číslo vašeho účtu. (Týká se i studentů, kteří již na FIT dříve studovali.) Po zápisu si zde můžete stáhnout potvrzení o studiu.

Využívat jej dále budete pro přihlašování na zkoušky nebo pro zápis předmětů a tvorbu rozvrhu.

Přihlásit se do KOS

Vytvořte si fakultní e-mail

Váš školní e-mail je oficiálním elektronickým komunikačním kanálem s fakultou. Chodit vám touto cestou budou důležité zprávy od Studijního oddělení i vyučujících. Proto si vaši schránku nezapomeňte pravidelně kontrolovat a pro korespondenci s vyučujícími a dalšími pracovníky fakulty využívejte výhradně vaši školní adresu.

Školní schránka vám po zápisu nebude vytvořena automaticky, ale jste povinni si o její vytvoření požádat nejpozději do prvního výukového týdne.

Další informace k používání e-mailových služeb na FIT naleznete v našich návodech.

Založit si ŠKOLNÍ E-MAIL

Zajistěte si přístup k internetu

Prostory fakulty mají pokrytí mezinárodní sítí eduroam. Ta se vám může hodit již během léta, jelikož kromě vzdělávacích zařízení funguje třeba i na nádražích.

Nastavit si PŘIPOJENÍ K EDUROAM

Nastudujte si podrobnosti k počítačovému prostředí

Seznamovací kurz

Přihlaste se na Magistrovák

Chtěli byste se před začátkem semestru seznámit se svými spolužáky a poznat nástrahy budoucího studia? Studenti vyšších ročníků pořádají pro nové magisterské studenty Magistrovák.

Magistrovák
 • Jediný oficiální fakultní seznamovák pro magisterské studenty.
 • Jeden turnus: 1.–3. 9. 2023.
 • Registrace se otevírají 16. 6. 2023 v 17:00.

Více

Ubytování a průkaz studenta

Zažádejte si o kolej

Pokud nejste z Prahy či blízkého okolí, je třeba si včas zařídit bydlení. O to, kam složit hlavu, se bát nemusíte. ČVUT nabízí ubytování na svých kolejích. Nezapomeňte si však o ubytování včas zažádat. Uzávěrka přijímání žádostí do 1. kola je 17. 7. 2023.

Pokud budete zapsáni do studia až v pozdějším termínu, můžete žádat o kolej i bez účtu ČVUT. Do systému pro rezervaci ubytování se přihlásíte prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které jste si nastavili při zadávání přihlášky.

Zažádat si o kolej

Získejte průkaz studenta ČVUT

Průkaz studenta budete potřebovat pro vstup do budov a učeben nebo také jako doklad vaší totožnosti na zkouškách. Získáte jej ve Vydavatelství průkazů ČVUT, kde si návštěvu předem rezervujte, abyste se vyhnuli dlouhým frontám.

Doporučujeme zvolit kartu ISIC, která sice něco stojí, ale umožní vám čerpat studentské slevy a výhody. Tu je však možné vyzvednout až v září.

Získat PRŮKAZ STUDENTA

Předměty a rozvrh

Vytvořte si svůj rozvrh

Od 1. do 24. 9. 2023 si můžete tvořit svůj rozvrh v systému KOS. Povinné předměty byste měli mít všechny zapsané, stačí si jen zvolit, které přednášky a cvičení budete navštěvovat. Zároveň byste si měli sami zapsat povinné předměty vámi preferované specializace. Každý semestr byste měli mít zapsáno a úspěšně získat cca 30 kreditů (celkem tedy 120 kreditů za celé studium).

Studijní plány, doporučené průchody studiem, předměty a počty kreditů najdete v Bílé knize.

Pokud budete zapsáni do studia až v pozdějším termínu, rozvrh si budete moci začít tvořit, až vám bude založen účet ČVUT.

Projděte si další informace o studiu

 • Podrobné studijní plány najdete v Bílé knize ČVUT.
 • Informace k jednotlivým předmětům jsou dostupné v systému Courses.
 • Můžete studovat i různé cizí jazyky.
 • Tělocvik je nepovinný. Po zápisu příslušného kódu v KOS se však v případně zájmu můžete zapsat na některý sport na webu ÚTVS.
 • Můžete si zapisovat předměty i z jiných fakult.
 • Od druhé ročníku můžete vyjet na studium v zahraničí, ale je potřeba se začít zajímat a připravovat se už v prvním ročníku.
 • Středisko ELSA nabízí podporu studentům se specifickými potřebami.
 • Než se obrátíte se svými dotazy na Studijní oddělení, doporučujeme si nejdříve projít Průvodce studiem.

Začátek akademického roku

Přijďte do školy!

Akademický rok 2023/2024 začíná 25. 9. 2023. První den vás nečeká žádná společná informační přednáška. Je to proto, že rozvrh nemusí všem začínat v pondělí. Všechny další důležité studijní termíny najdete v harmonogramu akademického roku.

Pro váš start do studia FIT tak stačí přijít na vaši 1. hodinu dle rozvrhu. Tak hodně štěstí!

Kde výuka probíhá?

Rozšifrovat kódové označení učeben vám pomůže náš návod nebo navigační systém. Více o našich budovách zjistíte také na stránce Budovy fakulty. První dny vám navíc u vstupů do budov poradí starší studenti v rámci Akce prvák.

Navštivte studentské akce

Studentské spolky pořádají několik akcí u příležitosti začátku akademického roku. Můžete navštívit např.:

 • Akce prvák (25.–27. 9. 2023): u vstupů do budov vám budou k dispozici starší studenti, kteří vám rádi pomohou či poradí
 • Vítejte na ČVUT (25. 9. 2023): oficiální uvítací párty pro nové studenty ČVUT
 • Strahov OpenAir (27. 9. 2023): hudební festival, který se koná v areálu Kolejí Strahov

Dění na fakultě a univerzitě

Sledujte a sdílejte život na FIT

Sdílejte příspěvky s hashtagy #fitcvut a #cvut a sledujte FIT na sociální sítích:

Navíc se můžete připojit na studentský Discord.

Zajímejte se o dění na FIT

Zapojte se do studentských spolků a aktivit

Studentský klub FIT++

Zájmový klub FIT++ sdružuje aktivní studenty FIT ČVUT. Spolek je určen převážně studentům, kteří chtějí poznat své spolužáky z fakulty, rádi se naučí něco nového a vyzkouší si různé projekty a akce. Členové klubu běžně pomáhají na fakultě s organizací akcí jako je například Den otevřených dveří.

Více

Studentská unie ČVUT

Spolek zaštiťuje jednotlivé fakultní, kolejní a zájmové kluby na ČVUT. Ty organizují mnoho pravidelných a ještě více nahodilých aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, přes menší akce až po nejrůznější kurzy.

Více

Další průběh studia

Získávejte kredity

V rámci studia vás čeká několik kontrolních bodů, kdy je nutné získat alespoň určitý počet kreditů, abyste mohli ve studiu pokračovat. Za celé studium pak musíte získat celkem 120 kreditů.

Doba studia Počet kreditů
za 1. semestr 20
za 1. akademický rok (2 semestry) 40
za každý další akademický rok (2 semestry) 40

Zvolte si specializaci

Studijní specializaci si volíte až během studia. Měli byste si ale začít zapisovat profilové předměty již od 1. ročníku.

Závazně se o své specializaci musíte rozhodnout při volbě závěrečné práce. Zvolenou specializaci pak nahlásíte na Studijní oddělení.

Přehled specializací

Zakončete studium

Abyste mohli úspěšně zakončit studium musíte získat alespoň 120 kreditů. Zároveň musíte úspěšně absolvovat všechny povinné předměty programu a i vámi zvolené specializace.

Studium završujete sepsáním a obhajobou závěrečné práce a složením státní závěrečné zkoušky. Téma své závěrečné práce byste si měli zvolit  na začátku 4. semestru.

Podrobnosti k SZZ a závěrečným pracím

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.