Cloudové civilizace, studium komplexních společenských systémů (CCHAOS)

Jsme interdisciplinární tým odborníků z oblasti IT a společenských věd. Zkoumáme komplexní společenské systémy za využití moderních technologií se zvláštním důrazem na mezilidské interakce ve virtuálním prostředí. Využíváme digitální (re)konstrukce a virtuální reality i pokročilé nástroje sběru a analýzy dat k hlubšímu porozumění člověku 21. století. Hlavním výzkumným záměrem skupiny je realizace projektu Politeia 21, jehož cílem je vytvořit co nejvěrnější simulaci života v „ideální společnosti“.

Čemu se skupina věnuje?

Výzkum se primárně zaměřuje na specifika lidského chování ve virtuálním prostředí. Abychom získali co nejrelevantnější data, rozhodli jsme se vystavět vlastní simulátor, který díky svému idealistickému založení a velké historické vzdálenosti umožní poměrně nepředpojatý přístup (či alespoň podobně předpojatý přístup) u všech účastníků. Z tohoto důvodu byl vybrán spis řeckého filosofa Platóna (427 př. n. l. – 347 př. n. l.) Ústava, kde nalezneme velmi podrobný popis navrhované utopistické společnosti. 

Při budování simulátoru se snažíme být co nejvěrnější dobové skutečnosti. Pokoušíme se proto o rekonstrukci toho, jak si samotný Platón svou obec mohl představovat, a to při zachování dobových a místních zvyklostí, architektury, umění, kultu apod.

Mediální výstupy

Kde nás najdete?

Cloudové civilizace, studium komplexních společenských systémů
Katedra softwarového inženýrství
Fakulta informačních technologií
České vysoké učení technické v Praze

Místnost TH:A-1455 (Budova A, 14.patro)
Thákurova 7
Praha 6 – Dejvice
160 00

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.