Pravidelné akce

Přednášky a semináře

Informatické večery

Cyklus přednášek českých i zahraničních odborníků, navazuje na cykly Informatické středy a Informatické pondělky, které probíhaly v minulých semestrech.

Přednáškový cyklus prof. Svobody

Cyklus přednášek význačných světových osobností z oblasti informatiky. Tento cyklus přednášek je pojmenován na počest světově proslulého českého průkopníka počítačových věd prof. Antonína Svobody.
 

jsDev Meetups

Cyklus přednášek a workshopů zaměřený na webová témata jako JavaScript, AngularJS a další podobné technologie. Cyklus organizuje Google Developer Group Prague.

SEDMA

SEminář Dějiny Matematiky, Informatiky a Astronomie

Akce pro zájemce o studium

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří (DOD) je určen všem zájemcům o studium na Fakultě informačních technologií ČVUT. Akce má za cíl návštěvníkům přiblížit možnosti studia, podmínky pro přijetí i možnosti uplatnění. Během DOD si lze prohlédnout prostory fakulty včetně laboratoří, seznámit se s mimoškolními aktivitami nebo si promluvit s vyučujícími i současnými studenty.

Letní kurz Introduction to Computer Science

Kurz Introduction to Computer Science je unikátní letní kurz určený pro studenty středních škol. Dává jim jedinečnou možnost naučit se základům programování zábavnou formou. Kurz probíhá pod vedením profesorů a studentských lektorů ze Stanford University a z FIT. Probíranými tématy jsou programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. Obsah kurzu odpovídá prvním čtyřem týdnům vysoce úspěšného předmětu CS106A na Stanford University.

Seznamovák

Seznamovák FIT je čtyřdenní seznamovací kurz pro nové studenty bakalářského programu. Studenti se na akci seznámí nejen mezi sebou, ale také s průběhem studia a jeho nástrahami díky přednáškám a diskusím se studenty vyšších ročníků. Ti akci pořádají s podporou Fakulty informačních technologií ČVUT ve dvou turnusech v rekreačním středisku Máj-Plasy.

Magistrovák

Magistrovák FIT je třídenní úvodní kurz pro nové studenty magisterského programu. Připraven je pro ně program plný her spojených s potřebnými znalostmi z bakalářského studia a informacemi o magisterském studiu. Stejně tak bude dostatek volného času a prostoru popovídat si se současnými studenty či absolventy magisterského programu. Ti akci pořádají s podporou Fakulty informačních technologií ČVUT na začátku září v rekreačním středisku Máj-Plasy.

Hello FIT!

Hello FIT! je akce určena pro nové studenty bakalářského programu. Během jednoho dne si studenti prohlédnou kampus a zúčastní se zajímavých přednášek a workshopů. Akci pořádá klub FIT++ za podpory Fakulty informačních technologií ČVUT.

Letní škola IT

Každoročně se na půdě Českého vysokého učení technického v Praze koná Letní škola IT. Kurz je určen pro středoškolačky, které se během jednoho týdne seznámí se základy různých IT disciplín. Kurz organizuje ČVUT se společností Czechitas a snaží se tím dívkám ukázat, že IT není pouze klučičí doménou.

Sportovní akce

Souboj fakult

V rámci ČVUT probíhá sportovní soutěž zvaná Souboj fakult. Jedná se o turnaje v různých sportech (fotbal, frisbee, bowling, apod.). Naše fakulta se soutěže vždy účastní a obsazuje první místa, což bourá všechny zažité představy o ajťácích a ajťačkách.

Ostatní

Zeptejte se děkana

Akce Zeptejte se děkana jsou pravidelná setkání (2x za semestr) studentů s děkanem FIT, kde děkan odpovídá na dotazy studentů a reaguje na jejich podněty.

Narozeniny FIT

Jedná se o pravidelnou akci, kde společně učitelé i studenti oslavují založení fakulty 1. 7. 2009. Akce je zároveň oslavou nového akademického roku, kde vítáme nově příchozí studenty prvního ročníku.

COFIT

Companies at FIT, zkráceně COFIT, je kariérní veletrh určený pro studenty. Cílem je zprostředkovat studentům kontakt s budoucími zaměstnavateli. Součástí veletrhu jsou stánky firem a přednášky partnerských firem FIT o možnostech spolupráce a uplatnění studentů.

Studentská unie ČVUT

Akce pořádané největší Studentskou unií v ČR, která sdružuje kolejní, zájmové a externí kluby (Silicon Hill, Galibi, Klub STOlních Her, Klub Čajovna, Audiovizuální centrum, International Student Club, IAESTE, …)Poslední změna: 14.6.2019, 16:58