Šablony týkající se doktorského studijního programu

Během studia vypracovává doktorand několik odborných prací. Jedná se především o dizertační práci a odbornou studii. Všechny práce se vypracovávají v anglickém jazyce. Důležité předpisyformuláře jsou k dispozici na samostatných stránkách. Většina šablon je přílohou Řádu doktorského studia.

Odborná studie

Na konci studijního bloku musí doktorand vypracovat odbornou studii. 

Dizertační práce

Dizertační práce může mít podobu buď monografie, nebo souboru článků opatřených integrujícím textem. K obhajobě je nutné také odevzdat další dokumenty.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.czReferentka pro doktorské studium


Poslední změna: 28.8.2019, 21:31