Granty řešené na FIT ČVUT

HORIZON 2020

  Název Řešitel Od - Do
6695412 - ELE - ERC-2015-AdG/ERC-2015-AdG Evolving Language Ecosystems Prof. Jan Vítek, Ph.D. 10/2016 - 09/2021

 

GAČR

  Název Řešitel Od - Do
19-20759S Efektivní vyhledávání řetězců pro Bioinformatiku prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. 01/2019 - 12/2021
19-17966S Inteligentní algoritmy pro zobecněné varianty multi-agetního hledání cest doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. 01/2019 - 12/2021
18-00960Y (juniorský) Vybraná témata nelineární funkcionální analýzy a teorie aproximací Mgr. Eva Pernecká, Ph.D. 01/2018 - 12/2020
18-18080S Objevování znalostí v datech o aktivitách člověka založené na fúzi doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
spoluřešitel
01/2018 - 12/2020
17-20065S (standardní) Těsné parametrizované výsledky pro problémy orientované souvislosti RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. 01/2017 - 12/2019
16-05179S (standardní) Výzkum vztahů a společných vlastností spolehlivých a bezpečných architektur založených na programovatelných obvodech doc. Ing. Petr Fišer, Ph.D. 03/2016 - 12/2018
16-16772S (standardní) Vývoj symetriemi-řízených metod pro modelování středně těžkých atomových jader z prvních principů Ing. Daniel Langr. Ph.D.
spoluřešitel
01/2016 - 12/2018
14-13017P (postdoktorský) Parametrizované algoritmy pro základní síťové problémy spojené se souvislostí RNDr. Ondřej Suchý, Ph.D. 01/2014 - 12/2016
13-35273P (postdoktorský) Algoritmy pro cirkulární morfismy a jejich pevné body Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.  02/2013 - 12/2015
13-03253S (standardní) Zpracování textových a stromových struktur a jejich aplikace doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. 02/2013 - 12/2015
P202/12/2011 (standardní) Paralelní vstupně/výstupní algoritmy pro rozsáhlé řídké matice prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. 01/2012 - 12/2014
P103/12/2377 (standardní) Studium vlastností residuální aritmetiky pro řešení soustav lineárních rovnic prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. 01/2012 - 12/2014
201/09/0807 (standardní) Analýza a zpracování řetězců stromů doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. 01/2009 - 12/2011
102/09/1668 (standardní) Zvyšování spolehlivosti a provozuschopnosti v obvodech SoC doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
spoluřešitel
01/2009 - 12/2011

 

TAČR Alfa a TAČR Epsilon

  Název Řešitel/Spoluřešitel Od - Do
TH02010287 Nástroje pro governance dynamických aspektů Big Data prostředí doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
spoluřešitel
01/2017 - 12/2019
TH01010737 Komplexní řešení bezpečnosti zaměřené na odhalování a prevenci hrozeb kybernetické kriminality ve finančním sektoru doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
spoluřešitel
02/2015 - 12/2016
TA03010964 Nástroje pro automatizaci Quality Assurance rozsáhlých Business Intelligence systémů a datových skladů doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
řešitel
01/2013 - 12/2016
TA02011394 Datacenter Management System prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
spoluřešitel
01/2012 - 12/2013

 

CELSA Research Fund

  Název Řešitel/Spoluřešitel Od - Do
CELSA/17/033 DRASTIC: Dynamically Reconfigurable Architectures for Side-channel analysis protecTIon of Cryptographic implementations
KU Leuven (Nele Mentens) - Czech Technical University in Prague (Martin Novotny)
Dr.-Ing. Martin Novotný
řešitel
10/2017 - 10/2019

 

INGO a INTER-VECTOR

  Název Řešitel Od - Do
LTV17019 Podpora práce v Technickém výboru 4.2 Technical Committee on Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické řízení (IFAC) doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. 03/2017 - 12/2019
LG15012 Práce v řídící radě mezinárodní organizace Euromicro doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. 01/2016 - 12/2017
LG14005 Práce v Technickém výboru 4.2 Technical Committee on Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické řízení (IFAC) doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. 03/2014 - 12/2016
LG11039 Práce v Technickém výboru 4.2 Technical Committee on Mechatronic Systems Mezinárodní federace pro automatické řízení (IFAC) doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. 03/2011 - 12/2013
       

NAKI II.

     
DG18P02OVV015 Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru) Ing. Jiří Chludil - spoluřešitel 03/2018 - 12/2022
       

COST

     
  Název Spoluřešitel Od - Do
IC1204 Trustworthy Manufacturing and Utilization of Secure Devices prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. 12/2012 - 12/2016

 

FR CESNET

  Název Řešitel Od - Do
526/2014 Children Usability Lab monitorovaná pomocí dělených displejů (SAGE) Ing. Jiří Chludil 06/2014 - 12/2015
527/2014 Detekce phishingových útoků v síti CESNET doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. 05/2014 - 09/2015
464/2012 Síťové vizualizační prostředí pro vzdálenou spolupráci Ing. Jiří Chludil 09/2012 - 02/2014
390/2010 Experimentální výpočetní grid pro numerickou lineární algebru Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

11/2010 - 04/2012

2/2009 Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR. Ing. Martin Bílý 01/2010 - 01/2011

 

FRVŠ

    Řešitel Název
347 (2013) B1 a Ing. Tomáš Zahradnický Inovace předmětů Bezpečnost, Bezpečnost a bezpečné programování a Pokročilá kryptologie
652 (2013) A b doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Vytvoření počítačové laboratoře pro výuku programování a operačních systémů
839 (2013) B1 a Ing. Pavel Kordík, Ph.D. Systém pro automatické hodnocení efektivity algoritmů v informatických předmětech
554 (2013) A a doc. Ing. Alois Pluháček, CSc. Vytvoření laboratoře pro výuku hardwarových předmětů
802 (2012) F1 a Ing. Michal Šoch, Ph.D. Tvorba předmětu Paralelní architektury počítačů
1105 (2012) F1 d Ing. Karel Klouda, Ph.D. Interaktivní online databáze příkladů z matematické analýzy
1154 (2012) F1 a Ing. Jiří Buček Inovace předmětu Bezpečnost a technické prostředky
1160 (2012) F1 a Dr.-Ing. Martin Novotný Inovace předmětu Praktika v návrhu obvodů
1939 (2012) F1 a Ing. Josef Hlaváč, Ph.D. Inovace předmětu Architektury počítačových systémů
1942 (2012) F1 a Ing. Ivan Halaška Inovace počítačových cvičení předmětu Databázové systémy
2139 (2012) A b doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Zřízení laboratoře počítačových sítí a laboratoře systémového programování
2439 (2012) F1 d Ing. Miroslav Balík, Ph.D. Podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Programování a algoritmizace 1
2575 (2012) A b doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Zřízení databázové laboratoře a multimediální a webové laboratoře
2256 (2011) F1 c Ing. Jan Vraný Účast zahraničního odborníka na výuce předmětu Runtime Systémy
2310 (2011) F1 b Ing. Jan Schmidt, Ph.D. Tvorba laboratorních cvičení v návrhu zákaznických integrovaných obvodů
2581 (2011) F1 b Ing. Miroslav Balík, Ph.D. Tvorba nového předmětu Efektivní programování 2
3127 (2011) F1 b Ing. Jiří Daněček Tvorba nového předmětu Aplikační programování v Javě


SGS ČVUT

  Řešitel Název
SGS17/212/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
Ing. Tomáš Čejka, Ph.D. Výzkum a vývoj nástrojů pro bezpečnostní analýzu provozu počítačových sítí
SGS17/209/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur, implementaci programovacích jazyků a kompresi dat
SGS17/210/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
doc. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D. Moderní data-miningové metody pro pokročilé vytěžování informací z dat
SGS17/213/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Bezpečné a spolehlivé architektury pro programovatelné obvody
SGS17/214/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Kryptografie pro zabezpečení elektronických zařízení
SGS17/215/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. Návrh efektivních paralelních algoritmů pro řešení důležitých inženýrských problémů
SGS17/211/OHK3/3T/18
01/2017 - 12/2019
Ing. Michal Valenta, Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
SGS16/124/OHK3/1T/18 Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. Informační systémy a jejich zabezpečení
SGS16/118/OHK3/1T/18 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Zpracování stromových datových struktur a kompresi dat
SGS16/119/OHK3/1T/18 doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Vytěžování informací z nestrukturovaných dat
SGS16/121/OHK3/1T/18 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Bezpečné a spolehlivé architektury vhodné pro implementaci v FPGA
SGS16/122/OHK3/1T/18 Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. Kryptologie, bezpečnost a paralelní výpočty
SGS16/123/OHK3/1T/18 prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. Softwarová architektura distribuovaných ICT systémů
SGS16/120/OHK3/1T/18 Ing. Michal Valenta, Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
SGS15/122/OHK3/1T/18 Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. Informační systémy a jejich bezpečnost
SGS15/116/OHK3/1T/18 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Algoritmy pro zpracování stromových datových struktur a kompresi dat
SGS15/117/OHK3/1T/18 doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Pokročilé metody zpracování dat a vytěžování informací
SGS15/119/OHK3/1T/18 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Spolehlivé a bezpečné architektury založené na programovatelných obvodech
SGS15/120/OHK3/1T/18 prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Kryptologie a bezpečnost
SGS15/121/OHK3/1T/18 Ing. Alexandru Moucha, Ph.D. Rovnováha mezi vstřícností a sobeckostí v oblasti bezdrátových ad-hoc and senzorových sítích
SGS15/118/OHK3/1T/18 Ing. Michal Valenta, Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
SGS14/107/OHK3/1T/18 Mgr. Rudolf Blažek, Ph.D. Informační systémy a jejich bezpečnost
SGS14/101/OHK3/1T/18 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Algoritmy pro zpracování stromových struktur a kompresi dat
SGS14/102/OHK3/1T/18 doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat
SGS14/105/OHK3/1T/18 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.
Metody číslicového návrhu pro systémy s vysokou spolehlivostí a bezpečností
SGS14/106/OHK3/1T/18 prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. Algoritmy pro paralelní a distribuované počítačové systémy
SGS14/103/OHK3/1T/18 Ing. Michal Valenta, Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
SGS14/104/OHK3/1T/18 Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. Nové metody pro doporučování Webových služeb
SGS13/097/OHK3/1T/18 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Zpracování stromových struktur a komprese dat
SGS13/098/OHK3/1T/18 Ing. Pavel Kordík, Ph.D. Nové směry integrace evolučních výpočetních technik do data miningu
SGS13/099/OHK3/1T/18 Ing. Michal Valenta, Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém inženýrství
SGS13/100/OHK3/1T/18 Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. Anotace Webových služeb a Crowdsourcing
SGS13/101/OHK3/1T/18 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Metodologie číslicového návrhu
SGS13/102/OHK3/1T/18 prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Informační systémy a jejich bezpečnost
SGS12/092/OHK3/1T/18 doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Vyhledávání a indexování stromových datových struktur
SGS12/093/OHK3/1T/18 doc. Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. Pokročilý výzkum v softwarovém a webovém inženýrství
SGS12/094/OHK3/1T/18 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Metody a postupy číslicového návrhu a jejich experimentální ověření
SGS12/095/OHK3/1T/18 prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Bezpečnostní aspekty současných informačních technologií
SGS12/096/OHK3/1T/18 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Pokročilé percepcepční metody pro robotickou platformu
SGS12/097/OHK3/1T/18 Ing. Ivan Šimeček, Ph.D. Aplikace paralelního programování ve vědecko-technických výpočtech
SGS11/081/OHK3/1T/18 Ing. Vladimír Bičík Optimalizace hybridních neuronových sítí
SGS11/082/OHK3/1T/18 Ing. Tomáš Flouri Algoritmy pro Next-Generation Sequencers
SGS11/083/OHK3/1T/18 Ing. Martin Šlapák Online experimentální prostředí pro testování adaptivních algoritmů pro řízení SW agentů
SGS11/084/OHK3/1T/18 Ing. Jan Kurš Interoperabilita staticky a dynamicky typovaných jazyků
SGS11/085/OHK3/1T/18 Ing. Ivo Lašek Sémantické filtrování informací na webu
SGS11/086/OHK3/1T/18 Ing. Antonín Procházka Modelování, extrakce a procházení závislostí v softwarových ekosystémech jazyku Java
SGS11/087/OHK3/1T/18 Ing. Zdeněk Rybola Využití jazyka OCL v modelem řízeném vývoji
SGS11/088/OHK3/1T/18 Ing. Tomáš Vitvar, Ph.D. Automatizace používání webových služeb s využitím kontextu a znalostí uživatelů
SGS11/089/OHK3/1T/18 Ing. Jiří Balcárek Výzkum využití implicitních reprezentací při generování testu a stanovování spolehlivosti digitálních obvodů
SGS11/090/OHK3/1T/18 Ing. Jaroslav Borecký Návrh metod detekujích poruchu s následnou opravou pro zařízení vyžadující vysokou spolehlivost v FPGA
SGS11/091/OHK3/1T/18 Ing. Martin Chloupek Testování číslicových obvodů na bázi skenovacího řetěze
SGS11/092/OHK3/1T/18 doc. Ing. Kateřina Hyniová, CSc. Návrh systému komunikace a metod řízení komunikace v oportunistických sítích bezpilotních vzdušných plavidel/robotů
SGS11/093/OHK3/1T/18 Ing. Martin Kohlík Nové modely spolehlivosti a nové metody pro výpočet spolehlivostních ukazatelů
SGS11/094/OHK3/1T/18 Ing. Jiří Buček
Analýza zabezpečení komunikace bezkontaktních čipových karet s terminálem
SGS11/095/OHK3/1T/18 Ing. Josef Hlaváč, Ph.D. Testování hardwarového generátoru skutečně náhodných čísel
SGS11/096/OHK3/1T/18 Ing. Daniel Langr Paralelní vizualizace rozsáhlých řídkých matic
SGS11/097/OHK3/1T/18 Ing. Petr Podhorský Modelování časových řad rekonstrukcí fázového prostoru
SGS11/098/OHK3/1T/18 Ing. Jakub Zahradník Klasifikace časoprostorových dat neuronovými sítěmi s komplexními vahami
SGS10/116/OHK3/1T/18 Ing. Jan Vraný Návrh technik na integraci více programovacích jazyků
SGS10/117/OHK3/1T/18 Ing. Petr Fišer, Ph.D. Použití ternárních stromů v logické syntéze
SGS10/118/OHK3/1T/18 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Návrh spolehlivých systémů na bázi programovatelných obvodů
SGS10/119/OHK3/1T/18 Ing. Martin Novotný Hardwarové architektury pro kryptanalýzu
SGS10/120/OHK3/1T/18 prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc. Analýza bezpečnosti bezkontaktních čipových karet
SGS10/225/OHK3/2T/18 prof. Ing. Bořivoj Melichar, DrSc. Vyhledávání ve stromech
SGS10/226/OHK3/2T/18 Ing. Pavel Loupal, Ph.D. XML-Lambda : Realizace a praktické ověření možností funkcionálního přístupu pro XML
SGS10/306/OHK3/3T/18 doc. Ing. Jan Holub, Ph.D. Komprese formálních a přirozených jazyků
SGS10/307/OHK3/3T/18 Ing. Pavel Kordík, Ph.D. Nové algoritmy kombinování modelů
SGS10/308/OHK3/3T/18 Ing. Michal Valenta, Ph.D. CellStore - výukový a výzkumný XML nativní databázový stroj
SGS10/309/OHK3/3T/18 prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. Návrh a vývoj podpůrných mechanismů pro peer-to-peer klastry

 

SVK ČVUT

  Zodpovědná osoba Konference
SVK 50/19/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Prague Embedded Systems Workshop 2019
SVK 51/19/F8 doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D. DReD@FIT 2019 - Doctoral Research Days at FIT
SVK 50/18/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Prague Embedded Systems Workshop 2018
SVK 49/18/F8 RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and MAthematics
SVK 52/17/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. 5th Prague Embedded Systems Workshop
SVK 51/17/F8 RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and MAthematics
SVK 58/16/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. The 4th Prague Embedded Systems Workshop - PESW
SVK 57/16/F8 RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and Mathematical Applications
SVK 50/15/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. The 3rd Prague Embedded Systems Workshop - PESW
SVK 49/15/F8 RNDr. Tomáš Valla, Ph.D. STIGMA - School on Theoretical Informatics, Graphs and Mathematics
SVK 53/14/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Prague Embedded Systems Workshop 2014
SVK 44/13/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Embedded Systems Workshop 2013
SVK 45/13/F8 Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.  Strings Meet Words
SVK36/12/F8 Ing. Karel Klouda, Ph.D. Meeting on Languages
SVK37/12/F8 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Počítačové Architektury & Diagnostika PAD 2012

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 16.9.2019, 13:38