Magisterská specializace Počítačové systémy a sítě

Složitost počítačových systémů stále roste, a proto se jejich konstrukce, provozování, správa a efektivní programování staly náročnou inženýrskou disciplínou. Tato specializace se zabývá architekturami a technologiemi počítačových systémů, klastů a sítí. Pokrývá celé spektrum systémů od vícejádrových procesorů, přes výpočetní multiprocesorové klastry až po virtualizovanou infrastrukturu cloud computingu.

Poskytuje přehled technologických platforem počítačových komponent, konstrukčních metod propojování počítačových komponent do vyšších celků systémů a metod pokročilé vizualizace prostupujících dnes napříč vrstvami počítačové architektury. Přináší vhled do komunikačních, synchronizačních, paměťových a bezpečnostních technik a algoritmů pro efektivní programování, vyvažování zátěže a bezpečný a bezchybný provoz.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Bezpečnost a informační technologie. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi budou znát teorii distribuovaných a paralelních výpočetních systémů a rozumět architekturám a technologiím síťových a multiprocesorových počítačových systémů a jejich programovému vybavení v širokém spektru platforem, počínaje vícejádrovými a mnohojádrovými procesory, přes GPU akcelerátory, síťové a distribuované výpočetní a datové klastry, až po platformy pro cloud computing.

Absolventi budou znát principy a technologie vizualizace a vizualizačních technik a nástrojů, které jsou dnes klíčové pro efektivní a semiautomatickou správu a pro provoz a bezpečnost velkých počítačových infrastruktur. Budou schopni takové systémy navrhovat, konfigurovat, efektivně využívat a spravovat a také na nich nasazovat a provozovat škálovatelné aplikace. Dále budou umět takové systémy efektivně programovat na úrovni standardních paralelních programových knihoven a zabezpečit je proti základním útokům.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi naleznou uplatnění například ve firmách zaměřených na realizaci moderních ICT řešení. Absolventi budou moci rovněž zastávat pozice pracovníků ve sféře programování a poskytování distribuovaných a paralelních počítačových systémů, serverů, datových a výpočetních center. Dále budou schopni řídit týmy v ICT oddělení firem, organizací a orgánů státní správy. Uplatní se rovněž na pozicích vedoucích týmů architektů infrastruktury, technologických konzultantů a systémových administrátorů.

Předměty specializace

Studenti získají odborné znalosti z oblasti architektury a technologie počítačových systémů. Studenti si osvojí problematiku algoritmů pro řešení komunikačních, synchronizačních, paměťových a bezpečnostních systémových úrovní. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra počítačových systémů. Garantem této specializace je prof. Pavel Tvrdík. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Pavel Tvrdík - profile

prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.

Garant magisterské specializace Počítačové systémy a sítě

Vedoucí Katedry počítačových systémů

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc., pavel.tvrdik@fit.cvut.czGarant magisterské specializace Počítačové systémy a sítě


Poslední změna: 17.12.2019, 11:29