Centrum pro konceptuální modelování a implementace

Rozvíjíme a aplikujeme metody zlepšující propojení firemní praxe s potenciálem moderních informačních technologií.
 
Uživatelé si často stěžují, že software nedělá to, co opravdu chtějí. Programátoři tvrdí, že uživatelé nevědí, co chtějí. Manažeři naříkají nad cenami vývoje software. Instituce s mnoha složitými procesy stojí spoustu peněz, času i energie. V našem centru studujeme a aplikujeme metody, které pomáhají propojení firemní praxe se světem moderních informačních technologií. Naším výzkumem pomáháme firmám, manažerům, uživatelům software, programátorům a softwarovým architektům.
 

Vedoucí
Ing. Robert Pergl, Ph.D., robert.pergl@fit.cvut.cz

Výzkumná témata vedoucího
konceptuální modelování, ontologie, podnikové inženýrství, implementace konceptuálních modelů, programovací paradigmata a jazyky

Další členové

 • Ing. David Buchtela, Ph.D. (řízení informačních systémů) [information systems management]
 • Prof. Ing. Jan Dohnal, CSc. (řízení informačních systémů) [information systems management]
 • Mgr. Ondřej Dvořák (komponentový vývoje sofware) [component software development]
 • Ing. Pavel Krejčí (řízení informačních systémů) [information systems management]
 • Prof. Dr. Ing. Petr Kroha, CSc. (softwarové inženýrství a ontologie) [software engineering and ontologies]
 • Mgr. Martin Podloucký (matematické základy konceptuálního modelování) [mathematical foundations of conceptual modelling]
 • Ing. Zdeněk Rybola (OntoUML a softwarové inženýrství) [OntoUML and software engineering]
 • Ing. Adam Šenk (databáze) [databases]
 • Ing. Petr Špaček, Ph.D. (komponentový vývoje sofware) [component software development]
 • Ing. Michal Valenta, Ph.D. (databáze) [databases]
 • Ing. Dana Vynikarová, Ph.D. (řízení informačních systémů) [information systems management]

Výzkumná témata skupiny

 • konceptuální modelování
 • ontologie
 • podnikové inženýrství
 • information systems management
 • formální specifikace
 • databázové systémy
 • programovací paradigmata a jazyky

Vyučované předměty - zkratky
BI-OMO, BI-ZPI, MI-MEP, BI-ADW, BI-SI1, BI-SP1, BI-SI2, BI-SP2, BI-SQL, MI-CIO, BI-DBS, MI-PDB, PI-DIG, PI-IRT, PI-TMN, PI-AWR

Odkazy

Oceněné závěrečné práce

 • Business Process Modeling and Simulation: DEMO, BORM and BPMN (Ing. Zuzana Vejražková, Ing. Robert Pergl, Ph.D., 3. místo v jedné z kategorií Diplomka roku 2013, ACM Spy ocenění),
 • Applying OntoUML for structural definitions of Normalized Systems Expanders (Bc. Vincenc Kolařík, Ing. Robert Pergl, Ph.D., Cena děkana červen 2014),
 • IT jako součást byznysu v modelu Management of Business Informatics (Ing. Pavel Krejčí, Prof. Ing. Jan Dohnal, Cena za vynikající diplomovou práci červen 2014),
 • Latex export pro Dokuwiki (Bc. Adam Kučera, Ing. Robert Pergl, Ph.D., Cena děkana červen 2014)

Články

 • Pergl, Robert, Tiago Prince Sales, and Zdeněk Rybola. 2013. “Towards OntoUML for Software Engineering: From Domain Ontology to Implementation Model.” In Proceedings of MEDI 2013, 3rd:249–63. Amantea, Italy: Springer. doi:10.1007/978-3-642-41366-7.
 • Podloucký, Martin, and Robert. Pergl. 2014. “Towards Formal Foundation for the BORM OR Diagrams Validation and Simulation.” In ICEIS 2014 Proceedings (in Print). Springer Berlin Heidelberg.
 • Pergl, Robert, Tiago Prince Sales, and Zdeněk Rybola. 2013. “Instance-Level Modelling and Simulation Revisited.” In Enterprise and Organizational Modeling and Simulation, 85 – 100. Valencia, Spain: Springer. doi:10.1007/978-3-642-41638-5_6.
 • Pergl, Robert. 2011. “Supporting Enterprise IS Modelling Using Ontological Analysis.” Lecture Notes in Business Information Processing 88 LNBIP: 130–44.
 • Adam Šenk, Michal Valenta, Wolfgang Benn: Distributed Evaluation of XPath Axes Queries over Large XML Documents Stored in MapReduce Clusters. In Wokshop on NoSQL Databases and Linked Data Applications on DEXA 2014, Munich, Germany.
 • Pokroný, J. - Valenta, M.: Database Systems (in Czech). Česká technika - nakladatelství ČVUT. Praha. 2013. ISBN 978-80-01-05212-9.
 • Strnad, P. - Valenta, M.: On Benchmarking Transaction Managers. In Database Systems for Advanced Applications DASFAA 2009 International Workshops: BenchmarX, MCIS, WDPP, PPDA, MBC, PhD, Brisbane, Australia, April 20 - 23, 2009. Berlin: Springer, 2009, p. 79-92. ISSN 0302-9743.ISBN 978-3-642-04204-1.
 • Rybola, Z. - Richta, K.: Possible Realizations of Multiplicity Constraints. COMSIS - Computer Science and Information Systems. 2013, vol. 10, no. 4, p. 1621-1646. ISSN 1820-0214.
 • Rybola, Z. - Richta, K.: Transformation of Special Multiplicity Constraints-Comparison of Possible Realizations. In Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS 2012). New York: IEEE, 2012, p. 1357-1364. ISBN 978-83-60810-48-4.
 • Dohnal, J. - Příklenk O,: CIO a podpora byznysu s případovými studiemi CIO v ČR a SR, 1. vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2011. 176 s. ISBN 978-80-247-4050-8.


Poslední změna: 27.4.2017, 9:39