Bakalářský obor Počítačové inženýrství

Obor Počítačové inženýrství se zaměřuje na návrh, realizaci a programování softwaru i hardwaru. Absolvent si osvojí problematiku návrhu číslicových obvodů a vestavných systémů s jednočipovými mikropočítači. Obor je garantován Katedrou číslicového návrhu.

Na bakalářský obor přímo navazuje magisterská specializace Návrh a programování vestavných systémů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi oboru Počítačové inženýrství rozšíří svůj odborný profil o znalosti návrhu číslicových systémů, procesorů, počítačů a počítačových komunikačních systémů. Student získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Společný návrh hardwaru a softwaru počítačových systémů
  • Všechny úrovně architektur počítačových systémů
  • Vestavné počítačové systémy
  • Spojení teorie a praxe v oblasti číslicového návrhu
  • Vývoj programů pro speciální číslicová zařízení

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi oboru Počítačové inženýrství proniknou hluboko do problematiky programování aplikací pro různý specializovaný hardware. Naleznou praktické uplatnění jako programátoři a číslicoví návrháři zákaznických či programovatelných obvodů. Dosáhnou na pozice návrhářů a konstruktérů číslicových zařízení, vestavných a řídicích systémů či počítačově řízených technologických zařízení.

Absolventi se prosadí ve firmách, které vyvíjejí elektronická zařízení s mikrokontroléry nebo navrhují zařízení s programovatelnými obvody FPGA. Budou se moci věnovat moderním technologiím, jako jsou humanoidní roboti, drony, internet věcí nebo Smart Cities.

Předměty oboru

Obor pokrývá souběžný vývoj softwaru a hardwaru pomocí programovatelných obvodů FPGA, kde se k implementaci algoritmů využívají hardwarové i softwarové prostředky podle konkrétních požadavků. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty oboru jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra číslicového návrhu. Garantkou tohoto oboru je doc. Hana Kubátová. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Garantka bakalářského oboru Počítačové inženýrství

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czGarantka bakalářského oboru Počítačové inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:50