Bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika

Obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením Počítačová grafika se specializuje na různé grafické techniky ve spojení s programovacím základem. Absolventi tohoto zaměření proniknou do problematiky principů počítačové grafiky. Zaměření je garantováno Katedrou softwarového inženýrství.

Na toto zaměření přímo navazuje magisterská specializace Softwarové inženýrství. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, obor si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Cílem tohoto zaměření je aplikovat získané teoretické znalosti do oblasti počítačové grafiky, a to formou zpracování 2D a 3D obsahu. Student se seznámí s technologiemi a způsobem zpracování multimediálních a grafických dat. Absolvent získá přehled primárně v těchto oblastech:

  • Tvorba a efektivní zpracování grafického obsahu
  • Tvorba grafických aplikací
  • Uživatelské testování
  • Programování 3D obsahu
  • Použití grafického obsahu ve virtuálních scénách
  • Metody softwarového inženýrství

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi budou schopni navrhovat a vytvářet či rozšiřovat grafické aplikace a podrobit jejich uživatelské rozhraní vhodným uživatelským testům. Absolventi naleznou uplatnění v oblasti počítačové grafiky a budou znát základní techniky modifikace 2D a 3D obsahu. Absolventi si osvojí technologie programování a metody softwarového inženýrství, takže budou připraveni týmově vyvíjet i rozsáhlejší aplikace.

Předměty zaměření

Zaměření Počítačová grafika klade důraz na kombinaci předmětů softwarového inženýrství a předmětů počítačové grafiky. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem je dostupný v Bílé knize. Povinné předměty zaměření jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem tohoto zaměření je Ing. Jiří Chludil. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Jiří Chludil - profile

Ing. Jiří Chludil

Garant zaměření Počítačová grafika bakalářského oboru WSI

Odborný asistent na Katedře softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czVedoucí Katedry softwarového inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:51