Webové a softwarové inženýrství, zaměření Počítačová grafika

Obor nabízí nevšední kombinaci kreativity a analytiky. Zaměřuje se jak na samotné vytváření multimediálního obsahu (2D, 3D), tak na programování grafických aplikací (OpenGL, Python) a zásuvných modulů do klíčových grafických programů. Zalíbení v něm najdou hlavně tvůrčí duše, které baví programovat. Seznámíte se tu s teoretickými znalostmi počítačové grafiky, moderními technologiemi a způsobem zpracování multimediálních a grafických dat. Jako absolventi budete znát základy grafického návrhu, umět vytvářet i testovat uživatelské rozhraní.

Co se naučíte?

Pod vašima rukama, může vzniknout jakákoliv grafika prakticky od píky. Naučíte se programovat vlastní grafické aplikace i vytvářet 2D nebo 3D obsah. Získáte zkušenosti s velkými týmovými projekty. Budete umět:

  • Používat grafické metody a techniky
  • Ovládnout programovací jazyky vhodné pro tvorbu grafických aplikací
  • Zpracovávat multimediální data

Jaké bude vaše uplatnění?

Absolventi budou schopni navrhovat a vytvářet či rozšiřovat grafické aplikace a podrobit jejich uživatelské rozhraní vhodným uživatelským testům. Najdou uplatnění v oblasti počítačové grafiky a budou znát základní techniky modifikace 2D a 3D obsahu. Díky znalostem technologie programování a metody softwarového inženýrství budou připraveni týmově vyvíjet i rozsáhlejší aplikace. S těmito vědomosti mohou mít velkou možnost uplatnění u firem vyvíjející aplikace s uživatelským rozhraním, u výrobců počítačových her nebo ve filmovém průmyslu. Můžete se stát:

  • Softwarovým specialistou na počítačovou grafiku
  • Návrhářem uživatelského rozhraní v aplikacích
  • Specialistou na práci s multimediálním materiálem
  • Programátorem grafických aplikací včetně virtuální a rozšířené reality

Ing. Jiří Chludil