Návrh a programování vestavných systémů (verze pro anglické studenty)

Specializace se vyučuje jak v češtině, tak v angličtině.

Garantka

prof. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Vedoucí Katedry číslicového návrhu