Průvodce studiem

Nová akreditace bakalářského studijního programu a změny ve výuce matematiky

Na začátku roku 2021 získala fakulta novou akreditaci bakalářského programu Informatika, který bude vyučován od akademického roku 2021/2022. O akreditaci fakulta žádala, jelikož se blížil konec doby platnosti předchozí akreditace. Zároveň bylo třeba splnit nové podmínky v legislativě a předpisech pro vysoké školy. Všechny akreditované programy najdete v Registru vysokých škol.

Nově akreditovaný program přináší mnoho změn ve výuce a s nimi i spoustu otázek. Tato stránka Průvodce studiem by vám na ně měla pomoci nalézt odpovědi. Jelikož zásadními změnami prošla výuka matematických předmětů, věnovali jsme jim zde speciální prostor.

Studijní program Informatika

Studenti se v přijímacím řízení na fakultu hlásí do studijního programu. V každém stupni studia (bakalářské, magisterské a doktorské) má fakulta vždy jeden aktuální studijní program Informatika v českém a anglickém jazyce. Kompletní přehled všech programů a předmětů FIT najdete v tzv. Bílé knize ČVUT a konkrétně nový program na stránce Informatika 2021.

Aktuálně má fakulta akreditovaný původní (starý) program i nový program Informatika. Do studia přijímáme vždy jen do nejnověji akreditovaného programu. Výjimkou jsou ti studenti, kteří skončili v průběhu studia staré akreditace a znovu nastoupili do nově akreditovaného programu. Ti mohou žádat o přestup do svého původního programu.

Více o programu Podrobnosti k uznávání předmětů

Studijní obory se mění na specializace

Dříve se studijní program dělil na obory, příkladem je obor Znalostní inženýrství programu Informatika z roku 2009. Nová pravidla obory nahradila specializacemi. Jelikož jsme obor Znalostní inženýrství přejmenovali, v novém programu místo něj nabízíme specializaci Umělá inteligence.

To, jaké předměty a v jakém pořadí spadají do dané specializace, určuje studijní plán. Specializace má jeden nebo dva studijní plány – pro prezenční a kombinovanou formu. Tyto plány jsou ale co do složení předmětů totožné, viz například specializaci Softwarové inženýrství. Na webu fakulty najdete studijní plány vždy na stránce konkrétní specializace, viz například Studijní plán specializace Softwarové inženýrství.

Nová akreditace nenahrazuje obory specializacemi jedna ku jedné. Vznikly nové specializace, některé mění jména a některé vznikly rozštěpením původního oboru. Z šesti oborů, z nichž jeden byl rozdělen na tři zaměření, tak vzniklo 10 specializací.

Povinné předměty programu

Hlavní změnou není změna terminologie, ale změna ve struktuře předmětů. Pravidla akreditace předepisují mnoho věcí. Jednou z nejdůležitějších je podíl předmětů, které jsou povinné pro všechny specializace, tedy předměty označované jako povinné programu. Ty musí pokrývat alespoň 50 % kreditů programu. V případě tříletého studia tedy jde o 90 kreditů (polovina ze 180 kreditů potřebných k ukončení studia, 1 rok = 60 kreditů). V novém programu Informatika je jich předepsáno 108 (dříve bylo povinně předepsáno dokonce 123 kreditů) a z nich 26 připadá na pět matematických předmětů (dříve to bylo 28), o kterých píšeme dále.

Povinné předměty specializace

Druhou klíčovou skupinou předmětů jsou předměty povinné pro danou specializaci. Nově musí pokrývat alespoň 25 % kreditů, tedy minimálně 45. Dříve to pro obor bylo kolem 30 kreditů. To je ta největší změna, která vedla k tomu, že přibylo mnoho nových předmětů v jednotlivých specializacích. Poslední větší změnou je, že nově program nemusí obsahovat humanitní či ekonomicky zaměřené předměty. Tyto předměty se nově stávají volitelnými.

Uznávání předmětů mezi akreditacemi

Pokud se uchazeč hlásí do bakalářského studia a v minulosti již na FIT studoval, může si nechat absolvované předměty uznat, případně zakončit studium ve starém programu.

Podrobnosti k uznávání předmětů

Změny v matematických předmětech

Katedra aplikované matematiky (KAM) využila možnost s novou akreditací přinést změny ke zlepšení výuky matematických předmětů. Tyto změny jsou tedy čistě iniciativou KAM a nesouvisí se změnami, které bylo třeba udělat vzhledem k nové legislativě.

Původní matematické předměty

Ve staré akreditaci byly povinné čistě matematické předměty zajišťované KAM seřazeny následovně:

Tento doporučený průchod byl nastaven u vzniku fakulty v roce 2009, kdy ještě KAM ani neexistovala. Praktické dlouhodobé zkušenosti s výukou a zpětná vazba od studentů postupem času ukázaly, že toto rozložení není ideální a má několik nedostatků. Proto se KAM rozhodla tento zažitý pořádek změnit a doufáme i vylepšit. Mezi hlavní problémy patřily:

  • Vysoká hustota látky (zejména v prvním ročníku v předmětech BI-ZMA a BI-LIN),
  • Nevhodné pořadí některých témat (například řada tvrzení v BI-ZMA jsou často lineárně-algebraická tvrzení; řada témat v BI-MLO je pro studenty prvního ročníku hůře stravitelná bez znalosti dalších matematických konceptů; látku BI-LIN a BI-ZDM je možno považovat za elementárnější než v BI-ZMA, která na ni často navazuje aj.),
  • Opomenutí témat, která zejména v době rozmachu strojového učení lze považovat za součást obecného přehledu patřícího do základního matematického kurzu (například funkce více proměnných, optimalizační úlohy, maticové rozklady aj.).

Nové matematické předměty

V nové akreditaci je proto povinná matematická látka rozložena do těchto předmětů a semestrů:

Těchto pět předmětů je povinných pro všechny specializace. Předmět BI-DML.21 obsahuje ty nejzákladnější partie ze starého BI-MLO a část látky z BI-ZDM. Látka týkající se složitostí algoritmů a rekurentních rovnic byla přesunuta do BI-MA1.21 a BI-MA2.21. Podobně BI-LA1.21 nyní obsahuje základnější partie staré BI-LIN. V BI-MA2.21 naopak přibyla teorie funkcí více proměnných a úvod do optimalizačních úloh. BI-PST.21 se obsahově prakticky nemění, jen se u specializace Umělá inteligence přesunuje již do druhého ročníku.

Dále v nové akreditaci vznikly další matematické předměty, které jsou povinné jen pro některé specializace. Konkrétně se jedná o tyto předměty:

  • 2. semestr: Lineární algebra 2 (BI-LA2.21) pro specializaci Počítačová grafika, Teoretická informatika, Umělá inteligence a Počítačové inženýrství.
  • 5. semestr: Matematická logika (BI-LOG.21) pro specializaci Teoretická informatika.

Tyto předměty si samozřejmě mohou zapsat i zájemci z řad dalších specializací. BI-LA2.21 obsahuje část látky ze staré BI-LIN a dále i nové partie látky související s aplikacemi (jako maticové rozklady využívané například v doporučovacích algoritmech nebo lineární programování). BI-LOG.21 obsahuje pokročilejší partie z matematické logiky, některé z nich byly dříve ve staré BI-MLO.

Na koho se obrátit

V případě dotazů obecného charakteru se můžete obrátit na Studijní oddělení. Otázky k matematickým předmětům směřujte na Tomáše Kalvodu nebo Karla Kloudu z Katedry aplikované matematiky.

Ing. Karel Klouda, Ph.D.

Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.