Výzkum programovacích jazyků

V rámci projektu BigCode vytvoříme na naší fakultě Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA). Půjde o první vědecko-výzkumný projekt v ČR zaměřený na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na Internetu, které představují obrovský, zatím nevyužitelný, znalostní potenciál. Projekt BigCode si klade za cíl tuto bázi pomocí technik programovacích jazyků a statistického strojového učení zanalyzovat a porozumět získaným informacím.

Projekty

Evolving Language Ecosystems

Program
Horizon 2020
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
695412
Období
2016 - 2022
Popis
The Evolving Language Ecosystems project explores the fundamental techniques and algorithms for evolving programming languages and their ecosystems. Our purpose is to reduce the cost of wide-ranging language changes and obviate the need for devising entirely new languages. Our findings will grant both researchers and practitioners a greater degree of freedom when experimenting with new ideas on how to express computation.

Big Code: Škálovatelná analýza rozsáhlých bází programů

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
EF15_003/0000421, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000421
Období
2019 - 2022
Popis
V rámci projektu BigCode bude na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií (FIT) vytvořen Institut pro škálovatelnou analýzu kódu (ISCA), první výzkumné centrum v ČR zaměřené na analýzu rozsáhlých bází programových kódů na internetu, které představují obrovský znalostní potenciál, který ale neumíme zatím využít. Projekt BigCode si klade za cíl tuto bázi pomocí technik programovacích jazyků a statistického strojového učení zanalyzovat a umožnit porozumění získaným informacím. Požadované prostředky budou použity na vybudování hardwarové a softwarové infrastruktury centra a na mzdové prostředky pro mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky. Výzkumná náplň projektu je v souladu s již existujícím výzkumem na FIT -- softwarové a znalostní inženýrství, vytěžování dat, paralelní výpočty. Díky mezinárodním kontaktům členů výzkumného týmu projektu BigCode centrum následně předpokládá získávání podpory od předních softwarových firem, jako jsou Google a Oracle.

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.