Formuláře týkající se doktorského studijního programu

Se studiem v doktorském studijním programu je spjato mnoho formulářů. Všechny formuláře podle příležitosti použití jsou umístěny na této stránce. Týkají se především přihlášení ke studiu, samotného studia, důležitých milníků až obhajoby dizertační práce. Důležité předpisyšablony jsou k dispozici na samostatných stránkách. Formuláře jsou přílohou Řádu doktorského studia.

Přihlášení ke studiu

Následující formuláře se odevzdávají v rámci přijímacího řízení do doktorského programu. Přihlášku lze vyplnit také přes aplikaci webové přihlášky. Pokud školitel nemá titul doc., prof. nebo DrSc. musí zažádat o udělení výjimky.

Studium a stipendium

Formuláře potřebné během studia se týkají především změny formy studia, přerušení studia nebo ukončení studia. Je také možné si zažádat o zasílání doktorského stipendia přímo na bankovní účet nebo o poskytnutí další finanční podpory.

Individuální studijní plán, předměty a semestrální hodnocení doktoranda

Na začátku studia doktorand se školitelem sestavují individuální studijní plán. V rámci studia si lze zapsat i předměty mimo FIT, je ale zapotřebí vyplnit potřebné formuláře. Pokud již student studoval v nějakém doktorském programu, je možné zažádat o uznání již absolvovaných předmětů.

Odborná rozprava, SDZ a dizertační práce

K odborné rozpravě, ke státní doktorské zkoušce (SDZ) a k obhajobě dizertační práce je zapotřebí podat žádost, případně dodat související dokumenty. Vzorové formáty prací ve formátu LaTeX jsou umístěny na stránce se všemi šablonami.

Rámcová témata dizertačních prací

Školitelé vypisují rámcová témata, která jsou nabízena zájemcům o doktorské studium a jsou upřesněna v přihlášce ke studiu. Seznam všech vypsaných témat najdete na samostatné stránce.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Mgr. Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.czReferentka pro doktorské studium


Poslední změna: 28.1.2020, 16:40