Formuláře ke stažení

 • Přihláška k doktorskému studiu - zde
 • Charakteristika rámcového tématu dizertační práce - zde
 • Individuální studijní plán studenta (ISP) - zde
 • Zápis předmětu vyučovaného mimo FIT ČVUT v Praze - zde
 • Potvrzení o studiu - zde
 • Protokol o vyzkoušení (předmět, který je vyučován mimo FIT) - zde 
 • Návrh rámcového tématu dizertační práce - zde
   
 • Přihláška k Odborné rozpravě - zde
 • Přihláška ke Státní doktorské zkoušce - zde
   
 • Žádost o zasílání stipendia na bankovní účet - zde
 • Žádost o poskytnutí/prodloužení finanční podpory studenta DSP - zde
 • Žádost o obhajobu dizertační práce - zde
 • Žádost o změnu formy studia (prezenční vs. kombinovaná) - zde
 • Žádost o změnu formy studia po standardní době studia - zde
 • Žádost o přerušení studia - zde
 • Oznámení o ukončení studia - zde
 • Žádost o změnu ISP - zde
 • Žádost o uznání předmětů - zde
 • Žádost o udělení výjimky pro schválení školitele a tématu DP - zde
   
 • Tabulka pro hodnocení publikační a jiné vědecko-výzkumné (VV) činnosti studenta DSP Informatika na FIT ČVUT v Praze - platí do konce ZS 2014/2015 - zde
 • Postup výpočtu kreditového hodnocení studia v doktorském studijním programu P1801 Informatika (přidělování kreditů za vědecko-výzkumnou publikační činnost (VV) - platí od LS 2014/2015 - zde

 • Soupis publikační a vědecko-výzkumné činnosti - VZOR (předkládá se s přihláškou k odborné rozpravě) - platí do konce ZS 2014/2015 - zde
 • Soupis publikační a vědecko-výzkumné činnosti - VZOR (předkládá se s přihláškou k odborné rozpravě) - platí od LS 2014/2015 - zde
 • Technická zpráva: https://fit.cvut.cz/node/1036 - 7. odkaz

 

 

Osoba zodpovědná za obsah této stránky: 
Lenka Fryčová, lenka.frycova@fit.cvut.cz


Poslední změna: 19.6.2018, 16:01