Legislativa na FIT (doktorské studium)

 

PŘIJÍMACÍ PODMÍNKY

PODMÍNKY STUDIA

Řád doktorského studia Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií (25.5.2016, CZ, PDF) - tento řád ruší Směrnici děkana č. 2/2010 pro provádění DSP Informatika
Změna Řádu doktorského studia Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií (29.6.2016) - změna v článku 2, v bodě 7

Směrnice děkana FIT ČVUT č. 29/2018 pro finanční podporu studentů doktorského studijního programu (7.6.2018, CZ, PDF) a Příloha - Žádost o poskytnutí/prodloužení finanční podpory studenta doktorského studijního programu

Směrnice děkana č. 2/2010 pro provádění doktorského studijního programu Informatika (1.10.2015, CZ, PDF)

Legislativa a související informace na ČVUT v Praze

 

 

 Poslední změna: 19.6.2018, 15:59