Magisterská specializace Softwarové inženýrství

Specializace je orientovaná na vývoj, produkci, správu, údržbu a inovaci velkých SW systémů, včetně webových, kde je díky jejich složitosti nezbytné uplatnit hluboké teoretické znalosti i praktické dovednosti softwarového inženýrství. Specializace má vyvážený poměr teoretických témat, jako jsou např. formální nástroje pro popis SW systémů a jejich chování, a technologicky orientovaných témat, jako jsou architektury webových a middleware systémů, velkých databází, informačních systémů, architektonických a navrhových vzorů a udržitelných SW systémů. Součástí studijního plánu jsou i témata navrhování moderních SW systémů včetně jejich uživatelského rozhraní.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Softwarové inženýrství. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi získají hlubší teoretické znalosti týkající se analýzy, modelování, navrhování, programování, testování a údržby rozsáhlých SW systémů, konstrukce databázových systémů, podnikových rechnologií tvorby informačních systémů a nástrojů pro vývoj SW systémů, včetně metod založených na formálních specifikacích. Absolventi se naučí navrhovat uživatelská rozhraní SW produktů. Získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro vedení velkých SW projektů, např. pro správu velkých SW systémů.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi získají potřebné teoretické ekonomické a manažerské dovednosti nutné pro vedení velkých softwarových projektů, příp. správu velkých softwarových systémů. Prosadí se ve firmách na pozicı́ch softwarových analytiků, šéfprogramátorů a softwarových architektů. Jsou připraveni zastávat pozice projektových manažerů softwarových projektů a vést týmy realizující ICT řešení. Dále se uplatní v provozu výpočetních systémů při jejich správě, údržbě a průběžné inovaci.

Předměty specializace

Studenti získají hlubší teoretické znalosti týkající se tvorby a údržby rozsáhlých softwarových systémů, konstrukce databázových nebo informačních systémů. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra softwarového inženýrství. Garantem této specializace je Ing. Michal Valenta, Ph.D. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Michal Valenta - profile

Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Garant magisterské specializace Softwarové inženýrství

Vedoucí Katedry softwarového inženýrství

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Ing. Michal Valenta, Ph.D., michal.valenta@fit.cvut.czGarant magisterské specializace Softwarové inženýrství


Poslední změna: 17.12.2019, 11:29