Magisterská specializace Návrh a programování vestavných systémů

Specializace je zaměřena na konstrukci vestavných číslicových systémů obsahujích SW a HW složky, se zvláštním důrazem na vestavné systémy a sítě na čipu (SoC a NoC). Významná část výuky je věnována návrhu, testování a analýze na systémové úrovni. Znalosti nižších úrovní abstrakce jsou doplněny a prohloubeny, spolu s příslušnými metodami inženýrské práce.

Specializace je vystavena na základu teorie systémů, kde jsou spolu s potřebnými základy diskrétní matematiky a kombinatorické optimalizace položeny v prvním ročníku. Takové základy dávají absolventům komparativní výhodu nejen v systémovém návrhu a analýze, ale i ve formální verifikaci, která se začíná stále více v průmyslu prosazovat. Následující výuka je pak aplikační a přechází do projektu zejména v posledním ročníku.

Tato specializace přímo navazuje na stávající bakalářský studijní program Informatika, především na bakalářský obor Počítačové inženýrství. Specializace je vhodná i pro absolventy podobných bakalářských informatických studijních programů. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Získané dovednosti a znalosti

Absolventi získají znalosti návrhu, modelování a verifikace číslicových a vestavných systémů, tedy konstrukce systémů zadaných vlastností (pracujících v reálném čase, navržených pro specifické aplikační oblasti, odolných proti poruše, bezpečných při poruše), dále znalosti návrhu a vyhodnocení systémové architektury na modelech.

Absolventi budou umět navrhovat systémy na čipu (SoC) a programovatelný HW (SoPC, FPGA). K tomu slouží znalosti o souběžném návrhu programového a technického vybavení, architektur a vlastností procesoru, dále návrh číslicových obvodů, užití makrobloku (IP jader) a simulace a verifikace číslicových systémů na všech úrovních.

Uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi se prosadí ve firmách zabývajících se především návrhem číslicových obvodů, systémů s hardwarovou i softwarovou složkou, návrhem vestavných systémů a mobilních zařízení. Absolventi naleznou uplatnění na pozicích verifikačních inženýrů, návrhářů vestavného softwaru i hardwaru, a to s ohledem na dodržení návrhových omezení (spolehlivost, příkon, velikost, pracovní frekvence apod.)

Předměty specializace

Významná část výuky specializace Návrh a programování vestavných systémů je věnována návrhu, testovánı́ a analýze na systémové úrovni. Podrobný studijní plán a doporučený průchod tímto plánem jsou dostupné v Bílé knize. Povinné předměty specializace jsou:

Kontakt

Garantující katedrou je Katedra číslicového návrhu. Garantkou této specializace je doc. Hana Kubátová. S případnými dotazy týkajícími se přijímacího řízení se obracejte na Studijní oddělení.

Hana Kubátová - profile

doc. Ing. Hana Kubátová, CSc.

Garantka magisterské specializace Návrh a programování vestavných systémů

Vedoucí Katedry číslicového návrhu

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
doc. Ing. Hana Kubátová, CSc., hana.kubatova@fit.cvut.czGarantka specializace Návrh a programování vestavných systémů


Poslední změna: 17.12.2019, 11:29