Projekt Laboratoř zpracování obrazu

Loga MŠMT a OP VVV
Loga OP VVV a MŠMT

Projekt financovaný Evropskou unií s názvem „Laboratoř zpracování obrazu“ (LZO) má za cíl vybavit laboratoř moderním hardwarovým vybavením. Laboratoř zpracování obrazu je odborným pracovištěm Fakulty informačních technologií ČVUT poskytujícím technické zázemí pro výzkumné projekty a výuku v oblasti zachycování vizuálních informací. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002551
Projektový manažer
doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D.
Správce laboratoře
Ing. Jakub Novák
Zahájení projektu
1. 10. 2017
Ukončení projektu
30. 9. 2019
Délka trvání
24 měsíců

Obsah projektu

Vybudovaná Laboratoř zpracování obrazu bude poskytovat unikátní a kvalitní expertní technické zázemí pro práci studentů. Umožní zlepšit výuku bakalářských a magisterských studijních oborů v oblasti zpracování dat a rozšířit výuku studentů o nové předměty.

Vznikne předmět Strojové vidění a zpracování obrazu. Ten studenty seznámí s kamerovou technikou a zaměří se na zpracování obrazu založeném na pokročilých metodách vytěžování dat. Laboratoř také technicky významně podpoří výuku magisterského studijního oboru Znalostní inženýrství, jehož tematickou náplní je rovněž zpracování dat.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybavit laboratoř kamerovými systémy, senzory a související optickou a osvětlovací technikou. Ta bude sloužit pro realizaci praktických projektů v oblasti zpracování obrazu a videa. Dalším cílem projektu je zlepšení výuky v oblasti zpracování dat a zvýšení kvality teoretického i praktického vzdělání studentů.

Výstupy projektu

Získané finanční prostředky z projektu umožní vybavit laboratoř kamerovou technikou pro všechny studenty studijní skupiny, což je cca 20–24 studentů. Každá dvojice studentů tak bude moci pracovat s vlastní technikou, místo pouhé demonstrace učitelem. Jen v případě zvláště drahého kamerového vybavení bude pracovní skupina větší.

Do laboratoře bude pořízeno následující vybavení:

  • kamerové systémy (maticové, řádkové a termovizními kamery, kamery pracující v blízké infračervené oblasti, UV a 3D kamery a ToF kamery poskytující hloubkovou informaci),
  • měřicí stojany a držáky pro uchycení kamer,
  • zdroje osvětlení snímané scény (pracující ve viditelné oblasti spektra i mimo ni),
  • objektivy fixní i objektivy s proměnnou ohniskovou vzdáleností,
  • pásmové filtry pro zúžení snímaného spektra,
  • napájecí zdroje, kabely a další technika pro provoz kamerových systémů.

Výstupem projektu LZO bude kvalitní, moderní a plnohodnotně vybavená laboratoř. Ta umožní studentům získávat a zkvalitňovat jejich znalosti o zpracování nestrukturovaných dat v podobě obrazových informací. Také je připraví na úlohy, se kterými se budou moci setkat v budoucím zaměstnání a v praxi.

Osoba zodpovědná za obsah této stránky
Bc. Denisa Košlerová Pekařová, denisa.koslerova@fit.cvut.czReferentka Oddělení pro rozvoj


Poslední změna: 13.12.2017, 16:02