Průvodce studiem

Co zařídit – Průvodce prváka

Být nováčkem na univerzitě se může zdát trochu děsivé. Co všechno je potřeba zařídit před zahájením bakalářského studia? S naším seznamem na nic důležitého nezapomenete.

1.

Zapsat se do studia

Zápisy do studia probíhají kompletně online prostřednictvím aplikace přijímací řízení. Do studia se můžete zapsat, pokud jste splnili všechny podmínky přijetí.

Do několika dní po zápisu vám bude založen účet ČVUT a můžete pokračovat v dalších bodech tohoto seznamu. Pokud jdete na pozdější termín zápisu, můžete si žádat předem o ubytování na koleji (viz bod 6).

Postup zápisu je takový, že se seznámíte s dokumenty a poté požádáte o zápis:

  1. Nejdůležitější dokument, zápisový list, vytisknete, vlastnoručně podepíšete a fyzicky doručíte (poštou nebo osobně) na adresu Studijního oddělení. Alternativně je možné elektronický dokument opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo po vytištění a podpisu provést jeho autorizovanou konverzi do elektronické podoby a zaslat e-mailem na adresu pririz@fit.cvut.cz.
  2. Po doručení na FIT a kontrole, bude tato informace zadána do aplikace přijímací řízení. To poznáte podle změny stavu přihlášky na „Připraven k zápisu“.
  3. V určených termínech (začátek července, konec srpna a září, přesně viz zadní strana zápisového listu) dojde k zápisu studentů, kteří k příslušnému datu doručili požadované dokumenty a bylo to zaznamenáno do aplikace přijímací řízení.

Mimořádné situace bude možné řešit individuálně až do začátku akademického roku.

Zápis je právní jednání podle zákona o vysokých školách, kdy získáte status studenta a vznikají vám práva a povinnosti uvedené v zákoně a vnitřních předpisech ČVUT a FIT. Například získáte nárok na daňové úlevy nebo nárok na průkaz studenta / mezinárodní ISIC kartu. Zároveň se vám ale začíná počítat doba studia, od které se odvíjí povinnost platit poplatky při překročení určité doby studia, nebo tzv. maximální doba studia, do které musíte studium dokončit.

aplikace přijímací řízení PREZENTACE K ZÁPISŮM DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

2.

Zjistit uživatelské jméno a nastavit si heslo

Každý student univerzity disponuje Účtem ČVUT, který slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů. K nastavení hesla a zjištění vašeho unikátního uživatelského jména slouží aplikace První heslo.

Upozornění: Aplikaci První heslo použijte pouze pokud na ČVUT nastupujete poprvé. Pokud jste již byli studentem nebo zaměstnancem ČVUT a vaše přihlašovací údaje nefungují, postupujte stejně jako v případě zapomenutého hesla dle návodu.

Aplikace první heslo

3.

Přihlásit se do KOS

Studijní informační systém KOS (KOmponenta Student) slouží pro správu a organizaci výuky. Vyplňte si v něm prosím kontaktní adresu a vaše číslo účtu. Po zápisu si zde můžete stáhnout potvrzení o studiu. Využívat jej budete pro přihlašování na zkoušky nebo pro zápis předmětů a tvorbu rozvrhu (váš rozvrh viz bod 7).

Kos

4.

Otevřít fakultní e-mail

Váš školní e-mail je oficiálním elektronickým komunikačním kanálem s fakultou. Chodit vám touto cestou budou důležité zprávy od studijního oddělení i vyučujících. Proto si vaši schránku nezapomeňte pravidelně kontrolovat a pro korespondenci s vyučujícími a dalšími pracovníky fakulty využívejte výhradně vaši školní adresu.

Nastavení e-mailu

5.

Zajistit si přístup k internetu

Prostory fakulty mají pokrytí mezinárodní sítí eduroam. Ta se vám může hodit již během léta, jelikož kromě vzdělávacích zařízení funguje třeba i na nádražích.

Připojení k síti eduroam

6.

Zažádat o ubytování

Pokud nejste z Prahy či blízkého okolí, je třeba si včas zařídit bydlení. O to kam složit hlavu se bát nemusíte. ČVUT garantuje místo na koleji všem studentům prvního ročníku. Musíte si však o ubytování včas zažádat. Uzávěrka přijímání žádostí do 1. kola je 13. 8. 2021.

Pokud jdete na zápis až v pozdějším termínu, můžete žádat o kolej i bez účtu ČVUT. Do systému pro rezervaci ubytování se přihlásíte prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které jste si nastavili při zadávání přihlášky.

Žádost o ubytování

7.

Zjistit svůj rozvrh

V prvním semestru vás rozdělíme do studijních skupin, které mají rozvrh připravený. Až bude váš rozvrh připraven, uvidíte ho po přihlášení v KOS a v aplikaci Fittable. Rozvrh si v 1. semestru nelze měnit.

Rozšifrovat kódové označení učeben vám pomůže Návod FIT. Více o našich budovách zjistíte také na stránce Budovy fakulty.

Tvorba rozvrhu

8.

Vybrat si tělocvik

Studenti prezeční formy bakalářského programu mají povinné 2 semestry předmětu Tělesná výchova. Pro kombinovanou formu studia je TV nepovinná.

V prvním semestru máte předmět TV automaticky zapsán. Stačí si tedy jen vybrat a zapsat konkrétní sport na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu. Zápis bude možný od 6. 9. 2021. Případné uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů se řeší individuálně přes Studijní oddělení.

Zápis Tělesné výchovy

9.

Promyslet studium angličtiny

Každý student bakalářského programu musí ovládnout angličtinu na jazykové úrovni B2. Studenti prokazují úroveň složením zkoušky nebo doložením certifikátu.

Výuka angličtiny

10.

Získat průkaz studenta ČVUT

Průkaz studenta budete potřebovat pro vstup do budov a učeben nebo také jako doklad vaší totožnosti na zkouškách. Získáte jej ve Vydavatelství průkazů ČVUT, kde si návštěvu předem rezervujte, abyste se vyhnuli dlouhým frontám.

Doporučujeme zvolit kartu ISIC, která sice něco stojí, ale umožní vám čerpat studentské slevy a výhody. Tu je však možné vyzvednout až v září. Kartu ISIC z vaší střední školy není možné na ČVUT nadále využívat.

Průkaz studenta

11.

Přijít do školy! :)

Akademický rok 2021/2022 začíná 20. 9. 2021. První den vás nečeká žádná společná informační přednáška. Je to proto, že rozvrh nemusí všem začínat v pondělí. To nejdůležitější se dozvíš na zápise a využít můžeš i úvodních akcí Seznamovák a Hello FIT. První dny ti také u vstupů do budov poradí starší studenti v rámci Akce prvák.

Pro tvůj start do studia FIT tak stačí přijít na tvou 1. hodinu dle rozvrhu. Tak hodně štěstí!