Průvodce studiem

Co zařídit – Průvodce prváka

Být nováčkem na univerzitě se může zdát trochu děsivé. Co všechno je potřeba zařídit před zahájením studia? S naším seznamem na nic důležitého nezapomenete.

1.

Zapsat se do studia

Zápis je právní jednání podle zákona o vysokých školách, kdy získáte status studenta a vznikají vám práva a povinnosti uvedené v zákoně a vnitřních předpisech ČVUT a FIT. Například získáte nárok na daňové úlevy nebo nárok na průkaz studenta / mezinárodní ISIC kartu. Zároveň se vám ale začíná počítat doba studia, od které se odvíjí povinnost platit poplatky při překročení určité doby studia, nebo tzv. maximální doba studia, do které musíte studium dokončit.

Zápisy do studia probíhají kompletně online prostřednictvím aplikace přijímací řízení. Do studia se můžete zapsat, pokud jste splnili všechny podmínky přijetí.

aplikace přijímací řízení

Postup zápisu:

  1. Požádejte v aplikaci přijímací řízení o zápis do studia.
  2. Seznamte se s odkazovanými dokumenty.
  3. Vyplňte žádost o zápis.
  4. Odešlete závaznou žádost o zápis do studia.

V určených termínech, 27. 6. a 5. 9., budete zapsáni do studia. Do několika dní po zápisu vám bude založen účet ČVUT a můžete pokračovat v dalších bodech tohoto seznamu.

Prezentace k zápisu do studia pro bakaláře

Pokud jdete na pozdější termín zápisu, můžete si žádat předem o ubytování na koleji (viz bod 6), zúčastnit se přípravného kurzu nebo se přihlásit na úvodní akce (viz bod 7).

2.

Zjistit uživatelské jméno a nastavit si heslo

Každý student univerzity disponuje účtem ČVUT, který slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů. K nastavení hesla a zjištění vašeho unikátního uživatelského jména slouží aplikace První heslo.

Aplikace první heslo

Už jste na ČVUT v minulosti studovali?

Pokud jste již byli studentem nebo zaměstnancem ČVUT a heslo vám již nefunguje nebo si jej nepamatujete, budete se muset osobně dostavit na Vydavatelství průkazů ČVUT, kde vám, po ověření vaší totožnosti, umožní nastavit si heslo nové.

Pokud si původní heslo pamatujete, ale mezitím vypršela jeho platnost a neuplynulo déle než 180 dnů od konce platosti, můžete si jej zkusit obnovit přes formulář pro reset hesla.

3.

Přihlásit se do KOS

Studijní informační systém KOS (KOmponenta Studium) slouží pro správu a organizaci výuky. Vyplňte si v něm prosím kontaktní adresu a vaše číslo účtu. Po zápisu si zde můžete stáhnout potvrzení o studiu.

Využívat jej dále budete pro přihlašování na zkoušky nebo pro zápis předmětů a tvorbu rozvrhu (váš rozvrh viz bod 8).

Kos

4.

Vytvořit si fakultní e-mail

Váš školní e-mail je oficiálním elektronickým komunikačním kanálem s fakultou. Chodit vám touto cestou budou důležité zprávy od Studijního oddělení i vyučujících. Proto si vaši schránku nezapomeňte pravidelně kontrolovat a pro korespondenci s vyučujícími a dalšími pracovníky fakulty využívejte výhradně vaši školní adresu.

Školní schránka vám po zápisu nebude vytvořena automaticky, ale jste povinni si o její vytvoření požádat nejpozději do prvního výukového týdne.

Další informace k používání e-mailových služeb na FIT naleznete v našich návodech.

Založení školního e-mailu

5.

Zajistit si přístup k internetu

Prostory fakulty mají pokrytí mezinárodní sítí eduroam. Ta se vám může hodit již během léta, jelikož kromě vzdělávacích zařízení funguje třeba i na nádražích.

Připojení k síti eduroam

6.

Zažádat o ubytování

Pokud nejste z Prahy či blízkého okolí, je třeba si včas zařídit bydlení. O to kam složit hlavu se bát nemusíte. ČVUT garantuje místo na koleji všem studentům prvního ročníku. Musíte si však o ubytování včas zažádat. Uzávěrka přijímání žádostí do 1. kola je 12. 8. 2022.

Pokud jdete na zápis až v pozdějším termínu, můžete žádat o kolej i bez účtu ČVUT. Do systému pro rezervaci ubytování se přihlásíte prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které jste si nastavili při zadávání přihlášky.

Žádost o ubytování

7.

Zúčastnit se přípravných kurzů a přihlásit se na úvodní akce

Přípravný kurz matematiky

Procvičit si potřebné pojmy a dovednosti v matematice, které vám zjednoduší začátek bakalářského studia na FIT, můžete již během prázdnin v rámci přípravného kurzu. Za jeho úspěšné ukončení můžete navíc získat svůj první zápočet a také 4 kredity.

Pokud jdete na zápis až v pozdějším termínu, můžete se do systému MARAST přihlásit i dříve pomocí Google účtu (na přihlašovací stránce systému zvolte v menu možnost: „Přihlášení » Přihlášení pomocí Google“, dále se řiďte pokyny uvedenými v popisu kurzu).

VÍCE O KURZU BI-PKM

Úvod do Linuxu

Připravte se během prázdnin také na jeden z předmětů z prvního semestru bakalářského studia, na BI-UOS. V rámci e-learningového kurzu BI-ULI se seznámíte se základy operačního systému Linux a naučíte se pracovat s příkazovou řádkou. Za úspěšné absolvování můžete získat další zápočet a 2 kredity.

Podrobné Informace a přihlašovací údaje dostanou během prázdnin již zapsaní studenti a ti, kteří v aplikaci přijímací řízení o zápis alespoň požádali.

VÍCE O KURZU BI-ULI

Úvodní akce pro prváky

Chtěli byste se před začátkem semestru seznámit se svými spolužáky a poznat nástrahy budoucího studia? Studenti vyšších ročníků pořádají pro nové bakalářské studenty akce Seznamovák a Hello FIT a pro magisterské studenty Magistrovák

Seznamovák Hello FIT Magistrovák

8.

Zjistit/vytvořit si svůj rozvrh

Bakalářští studenti

V prvním semestru vás rozdělíme do studijních skupin, které mají rozvrh připravený. Až bude váš rozvrh připraven, uvidíte ho po přihlášení v KOS a v aplikaci Fittable. Rozvrh si v 1. semestru nelze měnit.

Studenti kombinované formy

Všechny přednášky a cvičení jsou koncentrovány přibližně do 11 sobot v každém semestru. Kdy bude výuka přesně probíhat a jaký bude váš rozvrh se dozvíte před začátkem semestru na stránce o kombinovaném studiu.

Magisterští studenti

Od 1. 9. 2022 si můžete začít tvořit svůj rozvrh v systému KOS. Povinné předměty byste měli mít všechny zapsané, stačí si jen zvolit které přednášky a cvičení budete navštěvovat. Pokud jdete na zápis až v pozdějším termínu, rozvrh si budete moci začít tvořit, až vám bude založen účet ČVUT.

Tvorba rozvrhu

Kde výuka probíhá?

Rozšifrovat kódové označení učeben vám pomůže náš návod. Více o našich budovách zjistíte také na stránce Budovy fakulty.

9.

Vybrat si tělocvik

Studenti prezeční formy bakalářského programu mají povinné 2 semestry předmětu Tělesná výchova. Pro kombinovanou formu studia a magisterský program je tělocvik nepovinný.

V prvním semestru máte předmět TV automaticky zapsán. Stačí si tedy jen vybrat a zapsat konkrétní sport na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu. Zápis bude možný od 5. 9. 2022, 8:00. Případné uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů se řeší individuálně přes Studijní oddělení.

Zápis Tělesné výchovy

10.

Promyslet studium angličtiny

Každý student bakalářského programu musí ovládnout angličtinu na jazykové úrovni B2. Studenti prokazují úroveň složením zkoušky nebo doložením certifikátu.

Výuka angličtiny

11.

Získat průkaz studenta ČVUT

Průkaz studenta budete potřebovat pro vstup do budov a učeben nebo také jako doklad vaší totožnosti na zkouškách. Získáte jej ve Vydavatelství průkazů ČVUT, kde si návštěvu předem rezervujte, abyste se vyhnuli dlouhým frontám.

Doporučujeme zvolit kartu ISIC, která sice něco stojí, ale umožní vám čerpat studentské slevy a výhody. Tu je však možné vyzvednout až v září. Kartu ISIC z vaší střední školy není možné na ČVUT nadále využívat.

Průkaz studenta

12.

Přijít do školy! :)

Akademický rok 2022/2023 začíná 19. 9. 2022. První den vás nečeká žádná společná informační přednáška. Je to proto, že rozvrh nemusí všem začínat v pondělí. První dny vám u vstupů do budov poradí starší studenti v rámci Akce prvák. Všechny další důležité události najdete v harmonogramu akademického roku.

Pro váš start do studia FIT tak stačí přijít na vaši 1. hodinu dle rozvrhu. Tak hodně štěstí!