Průvodce studiem

Průvodce bakalářského prváka

Být úplným nováčkem na univerzitě se může zdát trochu děsivé. Co všechno je potřeba zařídit před zahájením studia? S naším podrobným přehledem na nic důležitého nezapomenete.

Stránka se postupně aktualizuje

V současnosti pracujeme na aktualizaci stránky pro akademický rok 2024/2025, proto ne všechna data a informace jsou nyní aktuální.

Základní informace o vašem studiu

 • Byli jste přijati do programu Informatika do prezenční nebo kombinované formy studia.
 • Standardní doba studia jsou 3 roky*. Studium vám platí stát po dobu 4 let*.
 • Maximální doba studia je 6 let*. (Nelze ji překročit, studium je pak ukončeno.)
 • Po úspěšném ukončení studia získáte titul „bakalář“ (Bc.).
 • Můžete pak pokračovat magisterským studiem.

* Doba se počítá po dnech ode dne zápisu.

Zapište se do studia

Zápis je právní jednání podle zákona o vysokých školách, kdy získáte status studenta a vznikají vám práva a povinnosti uvedené v zákoně a vnitřních předpisech ČVUT a FIT. Například získáte nárok na daňové úlevy nebo nárok na průkaz studenta / mezinárodní ISIC kartu. Zároveň se vám ale začíná počítat doba studia, od které se odvíjí povinnost platit poplatky při překročení určité doby studia, nebo tzv. maximální doba studia, do které musíte studium dokončit.

Postup zápisu

Zápisy do studia probíhají kompletně online prostřednictvím aplikace. Do studia se můžete zapsat, pokud jste splnili všechny podmínky přijetí.

 1. Požádejte v aplikaci o zápis do studia.
 2. Seznamte se s odkazovanými dokumenty.
 3. Vyplňte žádost o zápis.
 4. Odešlete závaznou žádost o zápis do studia.

V určených termínech, 27. 6., 15. 8. a 17. 9. 2024, budete zapsáni do studia. Do několika dní po zápisu vám bude založen účet ČVUT a můžete pokračovat podle dalších bodů na této stránce.

Pokud budete zapsáni v pozdějších termínech, můžete si žádat předem např. o ubytování na koleji, zúčastnit se přípravných kurzů nebo se přihlásit na úvodní akce.

Požádat o zápis do studia

Důležité informace Studijního oddělení

Počítačové prostředí

Zjistěte svoje uživatelské jméno a nastavte si heslo

Každý student univerzity disponuje účtem ČVUT, který slouží pro přihlášení do většiny fakultních i univerzitních systémů. K nastavení hesla a zjištění vašeho unikátního uživatelského jména použijte aplikaci První heslo.

Nastavit si heslo ČVUT

Už jste na ČVUT v minulosti studovali?

Pokud jste již byli studentem nebo zaměstnancem ČVUT a heslo vám již nefunguje nebo si jej nepamatujete, budete se muset osobně dostavit na Vydavatelství průkazů ČVUT, kde vám, po ověření vaší totožnosti, umožní nastavit si heslo nové.

Pokud si původní heslo pamatujete, ale mezitím vypršela jeho platnost a neuplynulo déle než 180 dnů od konce platnosti, můžete si jej zkusit obnovit přes formulář pro reset hesla.

Přihlaste se do studijního systému KOS

Studijní informační systém KOS (KOmponenta Studium) slouží pro správu a organizaci výuky. Vyplňte si v něm prosím kontaktní adresu a číslo vašeho účtu. (Týká se i studentů, kteří již na FIT dříve studovali.) Po zápisu si zde můžete stáhnout potvrzení o studiu.

Využívat jej dále budete pro přihlašování na zkoušky nebo pro zápis předmětů a tvorbu rozvrhu.

Přihlásit se do KOS

Vytvořte si fakultní e-mail

Váš školní e-mail je oficiálním elektronickým komunikačním kanálem s fakultou. Chodit vám touto cestou budou důležité zprávy od Studijního oddělení i vyučujících. Proto si vaši schránku nezapomeňte pravidelně kontrolovat a pro korespondenci s vyučujícími a dalšími pracovníky fakulty využívejte výhradně vaši školní adresu.

Školní schránka vám po zápisu nebude vytvořena automaticky, ale jste povinni si o její vytvoření požádat nejpozději do prvního výukového týdne.

Další informace k používání e-mailových služeb na FIT naleznete v našich návodech.

Založit si ŠKOLNÍ E-MAIL

Zajistěte si přístup k internetu

Prostory fakulty mají pokrytí mezinárodní sítí eduroam. Ta se vám může hodit již během léta, jelikož kromě vzdělávacích zařízení funguje třeba i na nádražích.

Nastavit si PŘIPOJENÍ K EDUROAM

Nastudujte si podrobnosti k počítačovému prostředí

Přípravné a seznamovací kurzy

Zúčastněte se přípravných kurzů

Přípravný kurz matematiky

Procvičit si potřebné pojmy a dovednosti v matematice, které vám zjednoduší začátek studia, můžete již během prázdnin v rámci přípravného kurzu BI-PKM. Za jeho úspěšné ukončení můžete navíc získat zápočet a také 4 kredity.

Spuštění je plánováno na začátek srpna. O spuštění kurzu budete informováni e-mailem (pokud už budete zapsáni), případně sledujte stránky kurzu. Pokud budete zapsáni do studia až v pozdějším termínu, můžete se do systému MARAST přihlásit i dříve pomocí Google účtu.

VÍCE O KURZU BI-PKM

Úvod do Linuxu

Připravte se během prázdnin také na jeden z předmětů prvního semestru, na BI-UOS. V rámci e-learningového kurzu BI-ULI se seznámíte se základy operačního systému Linux a naučíte se pracovat s příkazovou řádkou. Za úspěšné absolvování můžete získat také zápočet a 2 kredity.

Podrobné informace a přihlašovací údaje dostanou během prázdnin již zapsaní studenti a ti, kteří v aplikaci přijímací řízení o zápis alespoň požádali.

VÍCE O KURZU BI-ULI

Přihlaste se na úvodní seznamovací akce

Chtěli byste se před začátkem semestru seznámit se svými spolužáky a poznat nástrahy budoucího studia? Studenti vyšších ročníků pořádají pro nové studenty několik seznamovacích akcí.

Seznamovák
 • Jediný oficiální fakultní seznamovák pro bakalářské studenty.
 • Dva turnusy: 24. 8. – 27. 8. 2024 a 27. 8. – 30. 8. 2024
 • Registrace se otevírají 29. 6. 2024 ve 12:00.

Více

zaČVUTění
 • Jediný oficiální celouniverzitní seznamovací kurz.
 • Dva turnusy: září 2024 (bude upřesněno)
Hello FIT!
 • Jednodenní fakultní populárně naučný úvod do studia.
 • Termín: 19. 9. 2024

Více

Jak žít ČVUT?
 • Akce pro prváky všech fakult ČVUT, která vás vybaví základními znalostmi a dovednostmi.
 • Termín: září 2024 (bude upřesněno)

Ubytování a průkaz studenta

Zažádejte si o kolej

Pokud nejste z Prahy či blízkého okolí, je třeba si včas zařídit bydlení. O to, kam složit hlavu, se bát nemusíte. ČVUT má dostatečnou kapacitu na zajištění místa na koleji. Musíte si však o ubytování včas zažádat. Uzávěrka přijímání žádostí do 1. kola je 15. 7. 2024.

Pokud budete zapsáni do studia až v pozdějším termínu, můžete žádat o kolej i bez účtu ČVUT. Do systému pro rezervaci ubytování se přihlásíte prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které jste si nastavili při zadávání přihlášky.

Zažádat si o kolej

Získejte průkaz studenta ČVUT

Průkaz studenta budete potřebovat pro vstup do budov a učeben nebo také jako doklad vaší totožnosti na zkouškách. Získáte jej ve Vydavatelství průkazů ČVUT, kde si návštěvu předem rezervujte, abyste se vyhnuli dlouhým frontám.

Doporučujeme zvolit kartu ISIC, která sice něco stojí, ale umožní vám čerpat studentské slevy a výhody. Tu je však možné vyzvednout až v září. Kartu ISIC z vaší střední školy není možné na ČVUT nadále využívat.

Získat PRŮKAZ STUDENTA

Předměty a rozvrh

Zjistěte si svůj rozvrh

Studijní plány, doporučené průchody studiem, předměty a počty kreditů najdete v Bílé knize.

Studenti prezenční formy

V prvním semestru vás rozdělíme do studijních skupin, které mají rozvrh připravený. Až bude váš rozvrh hotový, uvidíte ho po přihlášení v KOS a v aplikaci Fittable, a to nejpozději den po posledních náhradních zápisech prváků (tedy letos 18. 9. 2024). Rozvrh si v 1. semestru nelze měnit a rozdělení do jednotlivých studijních skupin je náhodné.

V dalších semestrech si již sestavujete rozvrh sami v systému KOS, při tvorbě rozvrhu jsou pak upřednostňováni studenti s lepším prospěchem. Každý semestr byste měli mít zapsáno a úspěšně získat cca 30 kreditů (celkem tedy 180 kreditů za celé studium).

Studenti kombinované formy

Všechny přednášky a cvičení jsou koncentrovány přibližně do 11 sobot v každém semestru. Kdy bude výuka přesně probíhat a jaký bude váš rozvrh se dozvíte před začátkem semestru na stránce o kombinovaném studiu.

Promyslete si studium angličtiny

Každý student bakalářského programu musí ovládnout angličtinu na jazykové úrovni B2. Úroveň prokazujete složením zkoušky nebo doložením certifikátu. Doporučujeme si zapsat předměty nejdříve ve 2. ročníku.

Pokud jste úplný začátečník, nahlaste se do začátku semestru e-mailem studijní referentce Ivaně Dolejšové.

Více o VÝUce ANGLIČTINY

Vyberte si tělocvik

Studenti prezenční formy mají povinné 2 semestry předmětu Tělesná výchova. Pro kombinovanou formu studia je tělocvik nepovinný.

V prvním semestru máte předmět TV automaticky zapsán. Stačí si tedy jen vybrat a zapsat konkrétní sport na webu Ústavu tělesné výchovy a sportu. Zápis bude možný od září 2024 (bude upřesněno). Případné uvolnění z předmětu ze zdravotních důvodů řešte individuálně přes ÚTVS a následně informujte Studijní oddělení.

Zapsat si tělocvik

Projděte si další informace o studiu

 • Podrobné studijní plány najdete v Bílé knize ČVUT.
 • Informace k jednotlivým předmětům jsou dostupné v systému Courses.
 • Můžete studovat i další jazyky, nedoporučujeme ale v 1. semestru.
 • Můžete si zapisovat předměty i z jiných fakult.
 • Od druhého ročníku můžete vyjet na studium v zahraničí, ale je potřeba se začít zajímat a připravovat se už v prvním ročníku.
 • Středisko ELSA nabízí podporu studentům se specifickými potřebami.
 • Než se obrátíte se svými dotazy na Studijní oddělení, doporučujeme si nejdříve projít Průvodce studiem.

Začátek akademického roku

Přijďte do školy!

Akademický rok 2024/2025 začíná 23. 9. 2024. První den vás nečeká žádná společná informační přednáška. Je to proto, že rozvrh nemusí všem začínat v pondělí. Všechny další důležité studijní termíny najdete v harmonogramu akademického roku.

Pro váš start do studia FIT tak stačí přijít na vaši 1. hodinu dle rozvrhu. Tak hodně štěstí!

Kde výuka probíhá?

Rozšifrovat kódové označení učeben vám pomůže náš návod nebo navigační systém. Více o našich budovách zjistíte také na stránce Budovy fakulty. První dny vám navíc u vstupů do budov poradí starší studenti v rámci Akce prvák.

Zúčastněte se imatrikulace

Přijďte 1. 10. 2024 do Betlémské kaple na slavnostní shromáždění u příležitosti zahájení vašeho studia, kde složíte Imatrikulační slib. Podrobnosti budou zveřejněny před začátkem akademického roku.

CO JE TO IMATRIKULACE A JAK PROBÍHÁ

Dění na fakultě a univerzitě

Sledujte a sdílejte život na FIT

Sdílejte příspěvky s hashtagy #fitcvut a #cvut a sledujte FIT na sociální sítích:

Navíc se můžete připojit na studentský Discord.

Zajímejte se o dění na FIT

Zapojte se do studentských spolků a aktivit

Studentský klub FIT++

Zájmový klub FIT++ sdružuje aktivní studenty FIT ČVUT. Spolek je určen převážně studentům, kteří chtějí poznat své spolužáky z fakulty, rádi se naučí něco nového a vyzkouší si různé projekty a akce. Členové klubu běžně pomáhají na fakultě s organizací akcí jako je například Den otevřených dveří.

Více

Studentská unie ČVUT

Spolek zaštiťuje jednotlivé fakultní, kolejní a zájmové kluby na ČVUT. Ty organizují mnoho pravidelných a ještě více nahodilých aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, přes menší akce až po nejrůznější kurzy.

Více

Další průběh studia

Získávejte kredity

V rámci studia vás čeká několik kontrolních bodů, kdy je nutné získat alespoň určitý počet kreditů, abyste mohli ve studiu pokračovat. Za celé studium pak musíte získat celkem 180 kreditů.

Doba studia Počet kreditů
za 1. semestr 15
za 1. akademický rok (2 semestry) 30
za každý další akademický rok (2 semestry) 40

Zvolte si specializaci

Studijní specializaci si volíte až během studia. Od 2. ročníku byste si již měli začít zapisovat profilové předměty.

Závazně se o své specializaci musíte rozhodnout při volbě závěrečné práce. Zvolenou specializaci pak nahlásíte na Studijní oddělení.

Přehled specializací

Zakončete studium

Abyste mohli úspěšně zakončit studium musíte získat alespoň 180 kreditů. Zároveň musíte úspěšně absolvovat všechny povinné předměty programu a i vámi zvolené specializace.

Studium završujete sepsáním a obhajobou závěrečné práce a složením státní závěrečné zkoušky. Téma své závěrečné práce byste si měli zvolit minimálně 1 semestr před jejím plánovaným odevzdáním.

Podrobnosti k SZZ a závěrečným pracím

Otázky a odpovědi přímo od studentů

Jak jsem zvládl prvák na FIT ČVUT?

V loňském dílu podcastu Jedničky a Nuly se dozvíte, jak se čerstvému absolventovi prvního ročníku bakalářského studia podařilo zvládnout prvák. Prozradí, co ho nejvíce překvapilo, co bylo nejtěžší a co mu pomohlo. Nika Semeráda zpovídal jeho kamarád a spolužák Štěpán Pechman, student druhého ročníku FIT ČVUT.

Za obsah stránky zodpovídá: Ing. Zdeněk Muzikář, CSc.