prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.

Pracoviště
FM TUL
E-mail
ondrej.novak@tul.cz

Efektivní metody komprese testovacích vzorků

Effective test pattern compression methods

Testovací vzorky jsou generovány v systému ATPG. Kromě logických hodnot 0 a 1 vzniká při generování velké množství nedefinovaných bitů. Při kompresi vzorků, které jsou přiváděny na vstupy číslicových obvodů, je výhodné využít exstenci neurčených bitů a podobnosti za sebou jdoucích vzorků. Kritériem optimality je míra redukce vzorků, složistost hardwaru nutného pro dekompresi testovací sekvence a počet hodinových cyklů nutných pro vlastní dekompresi. Optimalizace je možné provádět v prostředí MATLAB a C.

Test pattern are generated in ATPG systems. The patterns contain don´t care values. The existence of don´t cares together with similarity of the conseqent patterns could be used in test pattern compression algorithms. The work is aimed to use previously introduced compression algorithm COMPAS created in ITE department of the TU in Liberec. The optimalization could be done in MATLAB and C environment.

Lineární konečné automaty optimalizované pro kompresi částečně definovaných binárních vzorků

Linear finite automata for compression of partially defined patterns

Rozvoj výpočetních prostředků a algoritmů umožňuje experimentálně ověřovat kvalitu automatů podle specifických požadavků na komplexnější úrovni než v minulosti. Pro kompresi a dekompresi testovacích vzorků se používají takové automaty, které umožňují během daného počtu hodinových taktů přejít mezi stavy, které representují jednotlivé vzorky. Vzhledem k charakteru vzorků se jako automaů používá obvodů LFSR, které mají vhodně zvolené charakteristické polynomy. Ukazuje se však, že je možné hledat jiné typy automatů, které mají lepší řiditelnost při přechodu mezi stavy reprezentujícími nejčastěji vyskytující se vzorky. Na základě experimentů pomocí řešičů soustav lineárních rovnic a vhodného algoritmu prohledávajícího prostor možných automatů předpokládáme vylepšení sledovaných kompresních vlastností tím, že vybereme obecně nejvhodnější strukturu dekompresního automatu podle zadaných charakteristik vzorků.

The solvers of linear equations systems can be used for further improvement of the designed linear finite automata quality according to specific requirements. This type of automaton is used for test pattern compression and decompression. The important feature of it is that it can change two states that represent partially defined patterns within a given number of clock cycles. LFSRs with appropriate characteristic polynomials are usually used for the decompression of patterns mentioned above. We suppose that new stuctures of finite automata can be found with the help of the solvers. The properties of the automata could be tailored to the given pattern characteristics.Poslední změna: 26.4.2019, 12:37