prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Pracoviště
MFF UK
E-mail
pokorny@ksi.mff.cuni.cz

Optimalizace dotazů nad grafovou databází

Query Optimization on a Graph Database
Školitel specialista
Ing. Michal Valenta, Ph.D.

Hlavním cílem práce je výzkum technik optimalizace dotazů nad grafovou databází ve formě atributového orientovaného grafu a též s ohledem na specifika konkrétního grafu a typických dotazů nad ním. Vhodnou aplikační doménou je analýza datových toků (data lineage).

Dalším cílem práce je výzkum a návrh metod pro dynamickou distribuci dat v distribuované grafové databázi na základě analýzy dotazů nad touto databází

The main aim of the thesis is to research the techniques of query optimization over the graph database in the form of an attribute oriented graph and also with regard to the specifics of a particular graph and typical queries over it. A suitable application domain is data lineage analysis.

Another aim of the thesis is research and design of methods for dynamic data distribution in distributed graph database based on analysis of queries over this database.Poslední změna: 26.4.2019, 15:56