doc. Ing. Ivan Šimeček, Ph.D.

Pracoviště
ČVUT FIT, Katedra počítačových systémů
Výzkumná skupina
Parallel and Distributed Computing Research Group
Osobní stránky
https://fit.cvut.cz/vyzkum/pdcg
E-mail
ivan.simecek@fit.cvut.cz
Telefon
+420 22435 9851

Nové metody řešení indexace dat z práškové difrakce vhodné pro moderní architektury

New methods for powder diffraction dataautoindexing for modern architectures

Rentgenová strukturní analýza z práškových difrakčních dat je významná analytická metoda pro určení struktury látky v případě kdy látka neposkytuje monokrystal. Pro aplikaci metody je klíčová indexace dat – určení mřížkových parametrů. Existující algoritmy a postupy pro indexaci mají problém indexovat méně kvalitní data a směsi látek. Cílem práce je vyvinout algoritmy, které by za cenu vyšších nároků na výpočetní výkon, než stávající algoritmy, tento problém řešily. K ověření bude provedena i implementace algoritmů s využitím paralelního zpracování.

X-ray structure analysis from powder data is an important analytic method for crystal structure determination of samples not offering suitable single crystals. The indexation process is one of the critical bottlenecks for this method usage. Without determination of the crystal lattice parameters the structure solution cannot be done. Existing methods for indexation have problems with low quality data as well as with indexation of phase mixtures. The target of our work is to develop algorithm solving such situation by the help of more computational power expensive algorithms. Efficiency of algorithms should be also improved by parallel implementation.

Operace lineární algebry na klastru grafických karet

Numerical linear algebra for GPU clusters

Průzkum možností provádění operací lineární algebry na výpočetní platformě typu klastru grafických karet

Numerical linear algebra for GPU clusters using MPI (Message Passing Interface) library.Poslední změna: 26.4.2019, 15:30