Magisterský studijní program

Fakulta informačních technologií má akreditovány dva navazující magisterské studijní programy s názvem Informatika. Studium probíhá pouze prezenční formou. Standardní doba studia jsou dva roky. Student po úspěšném absolvování studia získává titul inženýr (Ing.).

Programy přímo navazují na stávající bakalářský studijní program Informatika. Jsou také ale vhodné pro absolventy podobných bakalářských informatických programů ať z ČVUT, či jiné vysoké školy nejen v ČR. Zájemci se účastní přijímacího řízení do studijního programu Informatika, specializaci si volí až během studia.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou s obhajobou diplomové práce před komisí. Následně má absolvent možnost pokračovat v doktorském studiu nebo odejít do praxe.

Program akreditovaný v roce 2018

V roce 2018 byl akreditován nový magisterský program Informatika se specializací Teoretická informatika. V roce 2019 došlo k jeho rozšíření o další specializace odpovídající jednotlivým oborům akreditovaným v roce 2015. Tím se dokončila modernizace a transformace magisterského studia. Specializace jsou:

Program akreditovaný v roce 2015

Po zahájení činnosti fakulty byl akreditován magisterský studijní program s názvem Informatika, který byl v roce 2015 výrazně inovován. Program obsahuje několik oborů a některé se dále dělí ještě na jednotlivá zaměření. Výuka v tomto programu stále probíhá, ale již není možné do něj podávat přihlášky.Poslední změna: 16.1.2020, 11:05