Akreditace studijních programů

Akreditace studijního programu je oprávnění vysoké školy přijímat studenty, vyučovat a vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru. Smyslem je zajištění přijatelné kvality výuky a kvalifikace učitelů. Akreditaci vysokoškolských studijních programů vydává od roku 2016 Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ).

Záměr akreditace studijních programů předkládá děkan k předchozímu projednání Akademickému senátu FIT a ke schválení Vědecké radě FIT. Poté tento záměr akreditace předá rektorovi, který jej předkládá ke konečnému schválení Vědecké radě ČVUT. Poté rektor neprodleně předloží příslušnou žádost NAÚ.

Seznam akreditací

Fakulta informačních technologií ČVUT má akreditován jeden bakalářský studijní program, dva navazující magisterské studijní programy a dva doktorské programy. Všechny nesou název Informatika. Bakalářský a magisterský program z roku 2015 se dále dělí na obory a zaměření, magisterský program z roku 2018 se člení na specializace. Doktorské programy jsou bezoborové.. Dále je fakulta oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Informatika.

Bakalářský studijní program

Fakulta má akreditován bakalářský studijní program Informatika se standardní dobou studia 3 roky. Kód programu je B1801 a koeficient ekonomické náročnosti činí 1,65.

Obor Webové a softwarové inženýrství se dále dělí na jednotlivá zaměření. Těmi jsou Počítačová grafika, Softwarové inženýrství a Webové inženýrství.

9. 10. 2014 – 30. 4. 2023
Informační systémy a management [ISM]: prezenční CZ
Počítačové inženýrství [PI]: prezenční CZ
Teoretická informatika [TI]: prezenční CZ a EN
Znalostní inženýrství [ZI]: prezenční CZ a EN
Bezpečnost a informační technologie [BIT]: prezenční CZ a EN, kombinovaná CZ
Webové a softwarové inženýrství [WSI]: prezenční CZ a EN, kombinovaná CZ
9. 10. 2014 – 31. 8. 2019 (výuka pouze dobíhá)
Informační technologie [IT]: prezenční CZ a EN
Softwarové inženýrství [SI]: prezenční CZ a EN
Web a multimédia [WM]: prezenční CZ a EN

Magisterský studijní program

Fakulta má akreditovány dva navazující magisterské studijní programy Informatika se standardní dobou studia 2 roky. Kód programu je N1801 a koeficient ekonomické náročnosti činí 1,65.

Program z roku 2018 se dělí na specializace a ten z roku 2015 na obory. Některé obory se dále dělí na zaměření. Obor Systémové programování má dvě zaměření, Systémové programování a Teoretická informatika. Obor Webové a softwarové inženýrství se dělí na zaměření Webové inženýrství, Softwarové inženýrství a Informační systémy a management.

18. 4. 2018 – 18. 4. 2024
Teoretická informatika [TI]: prezenční CZ
21. 12. 2015 – 31. 5. 2024
Znalostní inženýrství [ZI]: prezenční CZ a EN
19. 10. 2015 – 31. 12. 2023
Návrh a programování vestavných systémů [NPVS]: prezenční CZ a EN
Počítačová bezpečnost [PB]: prezenční CZ a EN
Počítačové systémy a sítě [PSS]: prezenční CZ a EN
21. 12. 2015 – 31. 5. 2020
Webové a softwarové inženýrství [WSI]: prezenční CZ a EN
12. 2. 2010 – 31. 8. 2019 (výuka pouze dobíhá)
Systémové programování [SP]: prezenční CZ a EN

Doktorský studijní program

Fakulta má akreditovány dva doktorské studijní programy Informatika se standardní dobou studia 4 roky. Programy jsou bezoborové. Kód programu je P1801 a koeficient ekonomické náročnosti činí 1,65.

18. 4. 2018 – 18. 4. 2028
Bez studijního oboru [–]: prezenční CZ a EN, kombinovaná CZ a EN
4. 5. 2010 – 31. 12. 2024 (výuka pouze dobíhá)
Bez studijního oboru [–]: prezenční CZ a EN, kombinovaná CZ a EN

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta je akreditována konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Informatika. Habilitační řízení je akreditováno do 31. 8. 2019 a řízení ke jmenování profesorem do 31. 7. 2020.

Žádosti o akreditaci

Fakulta zveřejňuje písemné žádosti o akreditaci studijních programů. Žádosti obsahují mj. doklady o zabezpečení studijního programu, záměr rozvoje studijního programu a sebehodnotící zprávu. Materiály jsou zaheslované a přístupné jen odpovědným osobám.Poslední změna: 12.12.2019, 15:30