Vnitřní předpisy

Statut fakulty

Statut FIT [PDF]

Volební řád Akademického senátu

Volební řád AS FIT [PDF]

Jednací řád Akademického senátu

Jednací řád AS FIT [PDF]

Jednací řád Vědecké rady ČVUT FIT

Jednací řád Vědecké rady FIT [PDF], schválený AS ČVUT 19. 6. 2019

Disciplinární řád

Disciplinární řád [PDF]

Řád doktorského studia

Řád doktorského studia [PDF]

Všechny předpisy týkající se doktorského studia

Předpisy ČVUT

Příkaz rektora 11/2015

Předpisy ČVUT

Kolektivní smlouva

Provozní řády

Všechny provozní řády

Statut ceny děkana za vynikající závěrečnou práci

Statut ceny děkana

Statut Medaile Fakulty informačních technologií

Statut Medaile

Směrnice a příkazy děkanaPoslední změna: 29.10.2019, 14:10